Dotační novinky z ČR

Hradec Králové, Pardubice, Liberec – již po 80. jednali členové Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod. Na svém jubilejním zasedání, které se uskutečnilo v pátek 24. ledna 2020, schválili změny rozpočtu Regionální rady na rok 2019 a na rok 2020. [...]
Pá, Led 24, 2020
Source: ROP Severovýchod
V pátek 13. 12. 2019 se uskutečnilo poslední zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod v roce 2019. Členové projednali třináct bodů, které byly na programu této videokonference. Schválili rozpočet na rok 2020, střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 – 2022 a změnu rozpočtu roku 2019. Přítomní byli seznámeni s [...]
Po, Led 20, 2020
Source: ROP Severovýchod
Toto stanovisko vychází z Metodického pokynu finančních toků programů spolufinancovaných z Evropských strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského námořního a rybářského fondu na programové období 2014–2020. V případě projektů tzv. kotlíkových dotací financovaných v režimu ex-ante musí být podáno finanční vypořádání u projektů, které byly v roce 2019 převedeny v MS2014+ do stavu PP41 Projekt [...]
Pá, Led 17, 2020
Source: OPŽP Akce
Toto stanovisko vychází z Metodického pokynu finančních toků programů spolufinancovaných z Evropských strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského námořního a rybářského fondu na programové období 2014–2020. V případě projektů tzv. kotlíkových dotací financovaných v režimu ex-ante musí být podáno finanční vypořádání u projektů, které byly v roce 2019 převedeny v MS2014+ do stavu PP41 Projekt [...]
Pá, Led 17, 2020
Source: OPŽP TZ
Toto stanovisko vychází z Metodického pokynu finančních toků programů spolufinancovaných z Evropských strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského námořního a rybářského fondu na programové období 2014–2020. V případě projektů tzv. kotlíkových dotací financovaných v režimu ex-ante musí být podáno finanční vypořádání u projektů, které byly v roce 2019 převedeny v MS2014+ do stavu PP41 Projekt [...]
Pá, Led 17, 2020
Source: OPŽP Články
Pokud je u projektu stanoven termín zahájení provozování nově vysoutěženým provozovatelem od 1. 1. 2021, je žádoucí předložit komplexní dokumentaci na SFŽP ČR k ex- ante posouzení již v 1. čtvrtletí roku 2020. Toto upozornění se týká projektů podpořených z Operačního programu Životní prostředí v programovém období 2007–2013 i 2014–2020 a z Národního programu Životní prostředí. Ve snaze poskytnout žadatelům [...]
St, Led 15, 2020
Source: OPŽP Akce
Pokud je u projektu stanoven termín zahájení provozování nově vysoutěženým provozovatelem od 1. 1. 2021, je žádoucí předložit komplexní dokumentaci na SFŽP ČR k ex- ante posouzení již v 1. čtvrtletí roku 2020. Toto upozornění se týká projektů podpořených z Operačního programu Životní prostředí v programovém období 2007–2013 i 2014–2020 a z Národního programu Životní prostředí. Ve snaze poskytnout žadatelům [...]
St, Led 15, 2020
Source: OPŽP TZ
Pokud je u projektu stanoven termín zahájení provozování nově vysoutěženým provozovatelem od 1. 1. 2021, je žádoucí předložit komplexní dokumentaci na SFŽP ČR k ex- ante posouzení již v 1. čtvrtletí roku 2020. Toto upozornění se týká projektů podpořených z Operačního programu Životní prostředí v programovém období 2007–2013 i 2014–2020 a z Národního programu Životní prostředí. Ve snaze poskytnout žadatelům [...]
St, Led 15, 2020
Source: OPŽP Články
Žadatelé, kterým byla schválena dotace z OPŽP v oblasti vodohospodářských projektů, tedy specifický cíl 1.1 a 1.2, mohou od 2. ledna požádat i o zvýhodněné půjčky. Půjčka může být poskytnuta až do výše rozdílu mezi celkovými věcně způsobilými výdaji a poskytnutou dotací. „Snažíme se obcím realizaci těchto velkých a potřebných projektů [...]
Út, Led 14, 2020
Source: OPŽP Akce
Žadatelé, kterým byla schválena dotace z OPŽP v oblasti vodohospodářských projektů, tedy specifický cíl 1.1 a 1.2, mohou od 2. ledna požádat i o zvýhodněné půjčky. Půjčka může být poskytnuta až do výše rozdílu mezi celkovými věcně způsobilými výdaji a poskytnutou dotací. „Snažíme se obcím realizaci těchto velkých a potřebných projektů [...]
Út, Led 14, 2020
Source: OPŽP TZ
Žadatelé, kterým byla schválena dotace z OPŽP v oblasti vodohospodářských projektů, tedy specifický cíl 1.1 a 1.2, mohou od 2. ledna požádat i o zvýhodněné půjčky. Půjčka může být poskytnuta až do výše rozdílu mezi celkovými věcně způsobilými výdaji a poskytnutou dotací. „Snažíme se obcím realizaci těchto velkých a potřebných projektů [...]
Út, Led 14, 2020
Source: OPŽP Články
Po, Led 13, 2020
Source: RR Moravskoslezsko
Jiná čerstvě vyhlášená dotační výzva míří také na čištění, tentokrát však odpadních vod. V malých obcích, kde se nevyplatí nebo není možné postavit velkou čistírnu a zavést kanalizaci, se dá špinavá voda řešit soustavou domovních čistíren. Obyvatelům odpadne povinnost vyvážet septik a vyčištěná voda se dá použít třeba na zalévání. Některé peníze [...]
Po, Led 13, 2020
Source: OPŽP Akce
Jiná čerstvě vyhlášená dotační výzva míří také na čištění, tentokrát však odpadních vod. V malých obcích, kde se nevyplatí nebo není možné postavit velkou čistírnu a zavést kanalizaci, se dá špinavá voda řešit soustavou domovních čistíren. Obyvatelům odpadne povinnost vyvážet septik a vyčištěná voda se dá použít třeba na zalévání. Některé peníze [...]
Po, Led 13, 2020
Source: OPŽP TZ
Jiná čerstvě vyhlášená dotační výzva míří také na čištění, tentokrát však odpadních vod. V malých obcích, kde se nevyplatí nebo není možné postavit velkou čistírnu a zavést kanalizaci, se dá špinavá voda řešit soustavou domovních čistíren. Obyvatelům odpadne povinnost vyvážet septik a vyčištěná voda se dá použít třeba na zalévání. Některé peníze [...]
Po, Led 13, 2020
Source: OPŽP Články
Nesoulad zaúčtovaných a proplacených výdajů s výdaji rozdělenými na investiční a neinvestiční v právním aktu o poskytnutí dotace  může vést ke vzniku nesrovnalosti a v konečném důsledku i k povinnosti vrátit 100% nesprávně požadovaných (nastavených) prostředků dle podmínek právního aktu o poskytnutí dotace. Platí, že ověření správného rozdělení prostředků na investiční a neinvestiční výdaje potvrzuje žadatel písemně [...]
Út, Led 07, 2020
Source: OPŽP Akce
Nesoulad zaúčtovaných a proplacených výdajů s výdaji rozdělenými na investiční a neinvestiční v právním aktu o poskytnutí dotace  může vést ke vzniku nesrovnalosti a v konečném důsledku i k povinnosti vrátit 100% nesprávně požadovaných (nastavených) prostředků dle podmínek právního aktu o poskytnutí dotace. Platí, že ověření správného rozdělení prostředků na investiční a neinvestiční výdaje potvrzuje žadatel písemně [...]
Út, Led 07, 2020
Source: OPŽP TZ
Nesoulad zaúčtovaných a proplacených výdajů s výdaji rozdělenými na investiční a neinvestiční v právním aktu o poskytnutí dotace  může vést ke vzniku nesrovnalosti a v konečném důsledku i k povinnosti vrátit 100% nesprávně požadovaných (nastavených) prostředků dle podmínek právního aktu o poskytnutí dotace. Platí, že ověření správného rozdělení prostředků na investiční a neinvestiční výdaje potvrzuje žadatel písemně [...]
Út, Led 07, 2020
Source: OPŽP Články
Přehled provedených změn je uveden v úvodu dokumentu. Mezi nejpodstatnější změny patří doplnění nákupu nemovitosti od osoby blízké a osob spojených s právnickou osobou a fyzickou osobou nepodnikající mezi nezpůsobilé výdaje pro podporu OPŽP. Za účelem stvrzení této podmínky přibyla nová příloha Prohlášení žadatele k nákupu nemovitosti, která je povinnou přílohou [...]
Čt, Led 02, 2020
Source: OPŽP Akce
Přehled provedených změn je uveden v úvodu dokumentu. Mezi nejpodstatnější změny patří doplnění nákupu nemovitosti od osoby blízké a osob spojených s právnickou osobou a fyzickou osobou nepodnikající mezi nezpůsobilé výdaje pro podporu OPŽP. Za účelem stvrzení této podmínky přibyla nová příloha Prohlášení žadatele k nákupu nemovitosti, která je povinnou přílohou [...]
Čt, Led 02, 2020
Source: OPŽP TZ
Přehled provedených změn je uveden v úvodu dokumentu. Mezi nejpodstatnější změny patří doplnění nákupu nemovitosti od osoby blízké a osob spojených s právnickou osobou a fyzickou osobou nepodnikající mezi nezpůsobilé výdaje pro podporu OPŽP. Za účelem stvrzení této podmínky přibyla nová příloha Prohlášení žadatele k nákupu nemovitosti, která je povinnou přílohou [...]
Čt, Led 02, 2020
Source: OPŽP Články
Žádosti přijímáme na podporu opatření specifického cíle OPŽP 3.5 – Snížit environmentální rizika a rozvíjet systémy jejich řízení. Většina dosud schválených projektů se týká především rekonstrukce chladicích zařízení (zimní stadiony), v menší míře rekonstrukce nebo výstavby průmyslových čistíren odpadních vod nebo zařízení, kde se používají, vyrábí či skladují nebezpečné chemické látky. Upozorňujeme i [...]
St, Pro 18, 2019
Source: OPŽP Akce
Žádosti přijímáme na podporu opatření specifického cíle OPŽP 3.5 – Snížit environmentální rizika a rozvíjet systémy jejich řízení. Většina dosud schválených projektů se týká především rekonstrukce chladicích zařízení (zimní stadiony), v menší míře rekonstrukce nebo výstavby průmyslových čistíren odpadních vod nebo zařízení, kde se používají, vyrábí či skladují nebezpečné chemické látky. Upozorňujeme i [...]
St, Pro 18, 2019
Source: OPŽP TZ
Žádosti přijímáme na podporu opatření specifického cíle OPŽP 3.5 – Snížit environmentální rizika a rozvíjet systémy jejich řízení. Většina dosud schválených projektů se týká především rekonstrukce chladicích zařízení (zimní stadiony), v menší míře rekonstrukce nebo výstavby průmyslových čistíren odpadních vod nebo zařízení, kde se používají, vyrábí či skladují nebezpečné chemické látky. Upozorňujeme i [...]
St, Pro 18, 2019
Source: OPŽP Články
Žádosti přijímáme na podporu opatření specifického cíle OPŽP 3.5 – Snížit environmentální rizika a rozvíjet systémy jejich řízení. Většina dosud schválených projektů se týká především rekonstrukce chladicích zařízení (zimní stadiony), v menší míře rekonstrukce nebo výstavby průmyslových čistíren odpadních vod nebo zařízení, kde se používají, vyrábí či skladují nebezpečné chemické látky. Upozorňujeme i [...]
St, Pro 18, 2019
Source: OPŽP Akce
Žádosti přijímáme na podporu opatření specifického cíle OPŽP 3.5 – Snížit environmentální rizika a rozvíjet systémy jejich řízení. Většina dosud schválených projektů se týká především rekonstrukce chladicích zařízení (zimní stadiony), v menší míře rekonstrukce nebo výstavby průmyslových čistíren odpadních vod nebo zařízení, kde se používají, vyrábí či skladují nebezpečné chemické látky. Upozorňujeme i [...]
St, Pro 18, 2019
Source: OPŽP TZ
Žádosti přijímáme na podporu opatření specifického cíle OPŽP 3.5 – Snížit environmentální rizika a rozvíjet systémy jejich řízení. Většina dosud schválených projektů se týká především rekonstrukce chladicích zařízení (zimní stadiony), v menší míře rekonstrukce nebo výstavby průmyslových čistíren odpadních vod nebo zařízení, kde se používají, vyrábí či skladují nebezpečné chemické látky. Upozorňujeme i [...]
St, Pro 18, 2019
Source: OPŽP Články
V pondělí 23. prosince bude pracovní doba zkrácena do 14 hodin a v úterý 31. prosince do 12 hodin. Tato změna se dotkne všech pracovišť Fondu, tedy včetně krajských pracovišť, podatelny i Zelené linky. S případnými dotazy k podání žádostí prostřednictvím Agendového informačního systému SFŽP ČR je možné obrátit se v těchto dnech na [...]
Út, Pro 17, 2019
Source: OPŽP Akce
V pondělí 23. prosince bude pracovní doba zkrácena do 14 hodin a v úterý 31. prosince do 12 hodin. Tato změna se dotkne všech pracovišť Fondu, tedy včetně krajských pracovišť, podatelny i Zelené linky. S případnými dotazy k podání žádostí prostřednictvím Agendového informačního systému SFŽP ČR je možné obrátit se v těchto dnech na [...]
Út, Pro 17, 2019
Source: OPŽP TZ
V pondělí 23. prosince bude pracovní doba zkrácena do 14 hodin a v úterý 31. prosince do 12 hodin. Tato změna se dotkne všech pracovišť Fondu, tedy včetně krajských pracovišť, podatelny i Zelené linky. S případnými dotazy k podání žádostí prostřednictvím Agendového informačního systému SFŽP ČR je možné obrátit se v těchto dnech na [...]
Út, Pro 17, 2019
Source: OPŽP Články
Hradec Králové – V pátek 13. 12. 2019 se uskutečnilo poslední zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod v roce 2019. Členové projednali třináct bodů, které byly na programu této videokonference. [...]
Po, Pro 16, 2019
Source: ROP Severovýchod
Je to obří fotbalová trofej? Těsně vedle, je to nový vodojem. Svou architekturou se vymyká podobným stavbám v Česku, tvoří novou dominantu Ohrazenic na Turnovsku. Odkud si vzali jeho tvůrci inspiraci, se dočtete v rubrice Úspěšný projekt. Ve Strakonicích můžete navštívit tamější hrad. Dříve byly ve sklepích uskladněny nebezpečné chemikálie, díky penězům z Operačního [...]
Út, Pro 10, 2019
Source: OPŽP Akce
Je to obří fotbalová trofej? Těsně vedle, je to nový vodojem. Svou architekturou se vymyká podobným stavbám v Česku, tvoří novou dominantu Ohrazenic na Turnovsku. Odkud si vzali jeho tvůrci inspiraci, se dočtete v rubrice Úspěšný projekt. Ve Strakonicích můžete navštívit tamější hrad. Dříve byly ve sklepích uskladněny nebezpečné chemikálie, díky penězům z Operačního [...]
Út, Pro 10, 2019
Source: OPŽP TZ
Je to obří fotbalová trofej? Těsně vedle, je to nový vodojem. Svou architekturou se vymyká podobným stavbám v Česku, tvoří novou dominantu Ohrazenic na Turnovsku. Odkud si vzali jeho tvůrci inspiraci, se dočtete v rubrice Úspěšný projekt. Ve Strakonicích můžete navštívit tamější hrad. Dříve byly ve sklepích uskladněny nebezpečné chemikálie, díky penězům z Operačního [...]
Út, Pro 10, 2019
Source: OPŽP Články
Čt, Lis 21, 2019
Source: ROP Severovýchod
Čt, Lis 21, 2019
Source: ROP Severovýchod
Čt, Lis 21, 2019
Source: ROP Severovýchod
Dne 20. září 2019 se členové Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod sešli v prostorách Hotelu Ještěd v Libereckém kraji a projednali body stanovené programem. Jednání zahájil předseda Výboru, Bc. Pavel Hečko. Ing. Helena Kubíčková, ředitelka Úřadu, členům Výboru postupně představila všechny body programu. Podrobně uvedla především jednotlivé žádosti příjemců [...]
St, Říj 23, 2019
Source: ROP Severovýchod
pixelstats trackingpixel

Komentáře nejsou povoleny.