Dotační novinky z ČR

Podporujeme opatření na zachytávání a využívání dešťové vody, a to jak pro domácnosti, tak pro obce. Voda, která padá z nebe, je bez výjimky pro všechny. Díky dotacím, které rozdělujeme, je snazší vodu zadržet a efektivně ji využít. Tím se dostane k více lidem a přinese spoustu užitku. Jak využít dotace popisujeme na [...]
Pá, Bře 22, 2019
Source: OPŽP Akce
Podporujeme opatření na zachytávání a využívání dešťové vody, a to jak pro domácnosti, tak pro obce. Voda, která padá z nebe, je bez výjimky pro všechny. Díky dotacím, které rozdělujeme, je snazší vodu zadržet a efektivně ji využít. Tím se dostane k více lidem a přinese spoustu užitku. Jak využít dotace popisujeme na [...]
Pá, Bře 22, 2019
Source: OPŽP TZ
Podporujeme opatření na zachytávání a využívání dešťové vody, a to jak pro domácnosti, tak pro obce. Voda, která padá z nebe, je bez výjimky pro všechny. Díky dotacím, které rozdělujeme, je snazší vodu zadržet a efektivně ji využít. Tím se dostane k více lidem a přinese spoustu užitku. Jak využít dotace popisujeme na [...]
Pá, Bře 22, 2019
Source: OPŽP Články
Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod nabízí veřejnosti možnost odkupu nepotřebné výpočetní techniky. [...]
Čt, Bře 21, 2019
Source: ROP Severovýchod
Čt, Bře 21, 2019
Source: ROP Severovýchod
Čt, Bře 21, 2019
Source: ROP Severovýchod
V návaznosti na snížení rozsahu využívaných prostor Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko a počtu zaměstnanců bylo Škodní a likvidační komisí rozhodnuto o prodeji majetku. Prodej bude uskutečněn od 18.3.2019 do 31.3.2019. [...]
Po, Bře 18, 2019
Source: RR Moravskoslezsko
Po, Bře 18, 2019
Source: RR Moravskoslezsko
V tištěném vydání najdete uprostřed časopisu speciální přílohu, kterou si můžete vytrhnout. Shrnuje opatření, která můžete ve vaší obci zavést, abyste zlepšili hospodaření se srážkami. A navíc je financovat z dotací. Všechno to dává ekologický i ekonomický smysl. Jedním příkladem za všechny může být využívání dešťovky na základní škole. Zřizovatel ušetří za vodu [...]
St, Bře 13, 2019
Source: OPŽP Akce
V tištěném vydání najdete uprostřed časopisu speciální přílohu, kterou si můžete vytrhnout. Shrnuje opatření, která můžete ve vaší obci zavést, abyste zlepšili hospodaření se srážkami. A navíc je financovat z dotací. Všechno to dává ekologický i ekonomický smysl. Jedním příkladem za všechny může být využívání dešťovky na základní škole. Zřizovatel ušetří za vodu [...]
St, Bře 13, 2019
Source: OPŽP TZ
V tištěném vydání najdete uprostřed časopisu speciální přílohu, kterou si můžete vytrhnout. Shrnuje opatření, která můžete ve vaší obci zavést, abyste zlepšili hospodaření se srážkami. A navíc je financovat z dotací. Všechno to dává ekologický i ekonomický smysl. Jedním příkladem za všechny může být využívání dešťovky na základní škole. Zřizovatel ušetří za vodu [...]
St, Bře 13, 2019
Source: OPŽP Články
Dne 25. 1. 2019 zasedli členové Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod a projednali všechny body, které byly na programu tohoto videokonferenčního jednání. Ing. Helena Kubíčková byla jmenována do funkce ředitelky Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod. V návaznosti na její jmenování byla schválena změna organizační struktury Úřadu a došlo [...]
Po, Bře 04, 2019
Source: ROP Severovýchod
Aktuální verze dokumentů naleznete na těchto odkazech: Harmonogram výzev na rok 2019 (stáhnout) Střednědobý harmonogram výzev do roku 2019 (stáhnout) [...]
Pá, Bře 01, 2019
Source: OPŽP Akce
Aktuální verze dokumentů naleznete na těchto odkazech: Harmonogram výzev na rok 2019 (stáhnout) Střednědobý harmonogram výzev do roku 2019 (stáhnout) [...]
Pá, Bře 01, 2019
Source: OPŽP TZ
Aktuální verze dokumentů naleznete na těchto odkazech: Harmonogram výzev na rok 2019 (stáhnout) Střednědobý harmonogram výzev do roku 2019 (stáhnout) [...]
Pá, Bře 01, 2019
Source: OPŽP Články
Pomůcka je určena pro vodohospodářské projekty s finanční analýzou v Operačním programu Životní prostředí 2007-2013 a slouží k přepočtu běžných/stálých cen vodného/stočného, a to v dané cenové úrovni modelu finanční analýzy. Aktualizace FEA/FA k vydání ROPD a ZVA (stáhnout) [...]
St, Úno 27, 2019
Source: OPŽP Akce
Pomůcka je určena pro vodohospodářské projekty s finanční analýzou v Operačním programu Životní prostředí 2007-2013 a slouží k přepočtu běžných/stálých cen vodného/stočného, a to v dané cenové úrovni modelu finanční analýzy. Aktualizace FEA/FA k vydání ROPD a ZVA (stáhnout) [...]
St, Úno 27, 2019
Source: OPŽP TZ
Pomůcka je určena pro vodohospodářské projekty s finanční analýzou v Operačním programu Životní prostředí 2007-2013 a slouží k přepočtu běžných/stálých cen vodného/stočného, a to v dané cenové úrovni modelu finanční analýzy. Aktualizace FEA/FA k vydání ROPD a ZVA (stáhnout) [...]
St, Úno 27, 2019
Source: OPŽP Články
S účinností od 1. 3. 2019 již nebude SFŽP ČR provádět ani na žádost nadstandardní kontrolu zadávacích podmínek k výběrovému/zadávacímu řízení u podaných projektů, u kterých ex ante kontrola není povinná. SFŽP ČR bude i nadále provádět obligatorní ex ante kontrolu veřejných zakázek uvedených v kapitole 4 Pokynů pro zadávání veřejných zakázek [...]
Po, Úno 25, 2019
Source: OPŽP Akce
S účinností od 1. 3. 2019 již nebude SFŽP ČR provádět ani na žádost nadstandardní kontrolu zadávacích podmínek k výběrovému/zadávacímu řízení u podaných projektů, u kterých ex ante kontrola není povinná. SFŽP ČR bude i nadále provádět obligatorní ex ante kontrolu veřejných zakázek uvedených v kapitole 4 Pokynů pro zadávání veřejných zakázek [...]
Po, Úno 25, 2019
Source: OPŽP TZ
S účinností od 1. 3. 2019 již nebude SFŽP ČR provádět ani na žádost nadstandardní kontrolu zadávacích podmínek k výběrovému/zadávacímu řízení u podaných projektů, u kterých ex ante kontrola není povinná. SFŽP ČR bude i nadále provádět obligatorní ex ante kontrolu veřejných zakázek uvedených v kapitole 4 Pokynů pro zadávání veřejných zakázek [...]
Po, Úno 25, 2019
Source: OPŽP Články
Miliony na čistší ovzduší bez smogu, proti suchu a třeba i na ochranu krajiny. Nachystány jsou celkem tři miliardy korun. V Operačním programu Životní prostředí se otevřely nové dotační výzvy, které pomohu i ve vašem okolí. Jestli chcete stavět nebo rekonstruovat dům, mrkněte do naší nové galerie. Přinášíme přehled domů, které [...]
St, Úno 13, 2019
Source: OPŽP Akce
Miliony na čistší ovzduší bez smogu, proti suchu a třeba i na ochranu krajiny. Nachystány jsou celkem tři miliardy korun. V Operačním programu Životní prostředí se otevřely nové dotační výzvy, které pomohu i ve vašem okolí. Jestli chcete stavět nebo rekonstruovat dům, mrkněte do naší nové galerie. Přinášíme přehled domů, které [...]
St, Úno 13, 2019
Source: OPŽP TZ
Miliony na čistší ovzduší bez smogu, proti suchu a třeba i na ochranu krajiny. Nachystány jsou celkem tři miliardy korun. V Operačním programu Životní prostředí se otevřely nové dotační výzvy, které pomohu i ve vašem okolí. Jestli chcete stavět nebo rekonstruovat dům, mrkněte do naší nové galerie. Přinášíme přehled domů, které [...]
St, Úno 13, 2019
Source: OPŽP Články
Verze nástroje v1.5 obsahuje: Aktualizaci verze nástroje na v1.5. Prodloužení období pro vydání posledního kolaudačního souhlasu na projekt upraveno max. do r. 2025. Změnu v povinnosti tvorby finančních prostředků na obnovu vodohospodářské infrastruktury promítnutá do výpočtu prostředků obnovy v tom smyslu, že v rámci položky pitná a/nebo odpadní voda je započten do min. [...]
Út, Úno 12, 2019
Source: OPŽP Akce
Verze nástroje v1.5 obsahuje: Aktualizaci verze nástroje na v1.5. Prodloužení období pro vydání posledního kolaudačního souhlasu na projekt upraveno max. do r. 2025. Změnu v povinnosti tvorby finančních prostředků na obnovu vodohospodářské infrastruktury promítnutá do výpočtu prostředků obnovy v tom smyslu, že v rámci položky pitná a/nebo odpadní voda je započten do min. [...]
Út, Úno 12, 2019
Source: OPŽP TZ
Verze nástroje v1.5 obsahuje: Aktualizaci verze nástroje na v1.5. Prodloužení období pro vydání posledního kolaudačního souhlasu na projekt upraveno max. do r. 2025. Změnu v povinnosti tvorby finančních prostředků na obnovu vodohospodářské infrastruktury promítnutá do výpočtu prostředků obnovy v tom smyslu, že v rámci položky pitná a/nebo odpadní voda je započten do min. [...]
Út, Úno 12, 2019
Source: OPŽP Články
V pátek 14. 12. 2018 se uskutečnilo poslední zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod v roce 2018. Členové projednali dvanáct bodů, které byly na programu této videokonference. Přítomní byli seznámeni s činností interního auditu, průběhem externích kontrol a auditů a s novými skutečnostmi k rizikovým projektům. Schválili rozpočet na [...]
Čt, Led 31, 2019
Source: ROP Severovýchod
Aktuální verzi dokumentů naleznete v sekci dokumenty. [...]
St, Led 30, 2019
Source: OPŽP Akce
Aktuální verzi dokumentů naleznete v sekci dokumenty. [...]
St, Led 30, 2019
Source: OPŽP TZ
Aktuální verzi dokumentů naleznete v sekci dokumenty. [...]
St, Led 30, 2019
Source: OPŽP Články
Majetek, který využívá ROP Jihovýchod byl pořízen z dotací projektu č. CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_0000003 Operační program Technická pomoc II., programové období 2014-2020; z projektu č. CZ.1.11/4.2.00/04.00870 Operační program Technická pomoc, programové období 2007-2013 a z dotací Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina. [...]
Út, Led 29, 2019
Source: RR Jihovýchod Co vás zajímá
Hradec Králové – Dne 25. 1. 2019 zasedli členové Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod a projednali všechny body, které byly na programu tohoto videokonferenčního jednání. [...]
Pá, Led 25, 2019
Source: ROP Severovýchod
S ohledem na probíhající překlápění státního rozpočtu není aktuálně možné přesouvat nevyčerpané finanční prostředky z předchozího roku 2018 do aktuálního roku 2019. O plném obnovení financování budou příjemci informováni. Příjemci dotace tedy mohou podávat své žádosti o platbu prostřednictvím IS KP 14+ dle termínů uvedených ve Finančních plánech projektu. Finanční plán projektu [...]
Út, Led 22, 2019
Source: OPŽP Akce
S ohledem na probíhající překlápění státního rozpočtu není aktuálně možné přesouvat nevyčerpané finanční prostředky z předchozího roku 2018 do aktuálního roku 2019. O plném obnovení financování budou příjemci informováni. Příjemci dotace tedy mohou podávat své žádosti o platbu prostřednictvím IS KP 14+ dle termínů uvedených ve Finančních plánech projektu. Finanční plán projektu [...]
Út, Led 22, 2019
Source: OPŽP TZ
S ohledem na probíhající překlápění státního rozpočtu není aktuálně možné přesouvat nevyčerpané finanční prostředky z předchozího roku 2018 do aktuálního roku 2019. O plném obnovení financování budou příjemci informováni. Příjemci dotace tedy mohou podávat své žádosti o platbu prostřednictvím IS KP 14+ dle termínů uvedených ve Finančních plánech projektu. Finanční plán projektu [...]
Út, Led 22, 2019
Source: OPŽP Články
Aktuální verzi dokumentů naleznete na webových stránkách www.opzp.cz. Harmonogram výzev na rok 2019 (stáhnout) Střednědobý harmonogram výzev do roku 2019 (stáhnout) [...]
Út, Led 15, 2019
Source: OPŽP Akce
Aktuální verzi dokumentů naleznete na webových stránkách www.opzp.cz. Harmonogram výzev na rok 2019 (stáhnout) Střednědobý harmonogram výzev do roku 2019 (stáhnout) [...]
Út, Led 15, 2019
Source: OPŽP TZ
Aktuální verzi dokumentů naleznete na webových stránkách www.opzp.cz. Harmonogram výzev na rok 2019 (stáhnout) Střednědobý harmonogram výzev do roku 2019 (stáhnout) [...]
Út, Led 15, 2019
Source: OPŽP Články
pixelstats trackingpixel

Komentáře nejsou povoleny.