Archiv autora: Jan Hauser

Úspěch Evropské rozvojové agentury – Hranická rozvojová agentura a Městská část Prahy 9 získaly dotaci na projekty v rámci programu Evropa pro občany

Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA) zveřejnila 12. listopadu seznam podpořených projektů v rámci programu Evropa pro občany, opatření 2.2 Sítě měst. V rámci výzvy, která měla uzávěrku v září, podali s naší pomocí žádost i dva členové ERA Partnerské sítě – Hranická rozvojová agentura a Městská část Praha 9. Celý příspěvek

Rubriky: Nezařazené | 2 komentáře

Norské fondy: Granty na studijní a pracovní cesty

Ministerstvo kultury ČR, jako partner Programu CZ06 Kulturní dědictví a současné umění a zprostředkovatel zdrojů Fondu, vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí o grant na podporu projektů, které žadatel plánuje realizovat v rámci 2. otevřené výzvy Programové oblasti 17 (PO17) v bilaterální spolupráci s partnery z donorských států. Celý příspěvek

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Turecko se zapojilo do programu COSME

Turecko podepsalo smlouvu s Evropskou komisí, která zakládá jeho příslušnost k programu COSME (Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-Sized Enterprises Programme). Stalo se tak již čtvrtou zemí mimo EU, která může v rámci programu čerpat finance. V minulosti podobnou … Celý příspěvek

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Nová výzva v rámci EHP fodů „Podpora rozmanitosti v kultuře a umění v rámci evropského kulturního dědictví“

Ministerstvo kultury vydalo předběžné oznámení k vyhlášení 2. otevřené výzvy k předkládání žádostí o grant na financování individuálních projektů z EHP fondů v rámci Programu CZ06 „Kulturní dědictví a současné umění“ – Programové oblasti č. 17 „Podpora rozmanitosti v kultuře a umění v rámci evropského kulturního dědictví.
Celý příspěvek

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Nové číslo bulletinu Mozaika

Eurodesk – Evropská informační síť pro mládež a Dům zahraniční spolupráce uveřejnili dne 13. října nové vydání bulletinu Mozaika. Bulletin Mozaika se věnuje mobilitě mladých lidí a vzdělávání v Evropě. Vychází čtvrletně a je distribuován po celé ČR zdarma. Celý příspěvek

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Vyhlášeno dotační řízení: Podpora veřejně účelných aktivit NNO v oblasti rovnosti žen a mužů

Předseda Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů ve spolupráci s Úřadem vlády České republiky vyhlašuje dotační řízení na rok 2015 programu Podpora veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů. Celý příspěvek

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Uzávěrka přihlášek do soutěže Juvenes Translatores

Již jen do 20. října mohou střední školy podávat přihlášku do soutěže pro mladé překladatele Juvenes Translatores, kterou kterou každoročně po celé EU pořádá Evropská komise.
Celý příspěvek

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Vyhlášeny výzvy programu Erasmus+ na rok 2015

Dne 2. října 2014 byla vyhlášena nová výzva k překládání návrhů v rámci programu Erasmus+ na rok 2015, která stanovuje především termíny pro podávání žádostí. V oblasti mládeže byly pro projekty vyhlášeny 3 výzvy na rok 2015, v ostatních oblastech pouze jedna výzva, a to s termínem 4. března 2015 pro mobility jednotlivců a 30. dubna 2015 pro strategická partnerství.
Celý příspěvek

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Mezinárodní projekt ELMI: vytváříme e-learningový kurz pro pečující osoby

V rámci projektu ELMI vytváříme e-learningový kurz pro pečující osoby. Pokud se chcete zapojit do jeho pilotáže a hodnocení, neváhejte nás kontaktovat. Celý příspěvek

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny

Nová výzva česko-švýcarské spolupráce projektů EUREKA

16. září 2014 byla vyhlášena výzva na podání návrhů projektů česko-švýcarské spolupráce projektů EUREKA, zaměřené na oblast výzkumu, vývoje a inovací, tzv. „Czech Republic – Switzerland Call for R&D EUREKA Project Outlines“. Výzva je otevřena od 16. 9. do 31. 12. 2014. Celý příspěvek

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povoleny