Společenská odpovědnost

Evropská rozvojová agentura se hrdě hlásí k principu společenské odpovědnosti firem.

Etika podnikání

ERA ctí etický kodex, který zcela vylučuje jakékoliv nekalé praktiky a podvody. Odmítáme proto ve své činnosti korupci, v rámci podnikatelských aktivit se chováme transparentně a dbáme na ochranu duševního vlastnictví.

Naší devizou jsou dobré a čisté vztahy se všemi obchodními partnery, tedy se  zákazníky i dodavateli.

Podpora neziskového sektoru, sociální oblast

ERA podporuje nevládní neziskové organizace, a to formou přímých finančních darů, formou slev a bezplatných zpracování dotačních projektů a formou zlevněného nebo bezplatného webhostingu.

Podpora místního podnikání

Prostřednictvím sítě expertů, kteří pracují na jednotlivých zakázkách, podporujeme nezávislé regionální odborníky a podnikatele.

Environmentální oblast

Nezatěžujeme zbytečně přírodu kancelářským provozem a podporujeme projekty, které směřují k ochraně přírody a k trvale udržitelnému rozvoji.

pixelstats trackingpixel

Komentáře nejsou povoleny.