Neziskový sektor

Seznam klientů Evropské rozvojové agentury v neziskovém sektoru:

Finanční dar Spolku evropských bojových umění o.s.
KLIENT: Spolek evropských bojových umění o.s.
REALIZACE: červenec 2014
DODANÉ SLUŽBY: Finanční příspěvek věnovaný Evropskou rozvojovou agenturou Spolku evropských umění o.s.
Zpracování žádosti o získání dotace na projekt s pracovním názvem ,,Trotting for all“
KLIENT: EQUI FORUM
REALIZACE: červen 2014
DODANÉ SLUŽBY: Konzultace záměru s příslušnými úřady, koordinace při přípravě žádosti o dotace, vyhledání vhodných partnerů, zajištění komunikace s partnery, písemné vypracování žádosti včetně všech jejích povinných příloh, rozpočtu a cash-flow projektu, odevzdání žádosti u vyhlašovatele výzvy.
Členství v partnerské síti ERA
KLIENT: Harvest Films, o.s.
REALIZACE: květen 2014
DODANÉ SLUŽBY: Výběr nejvhodnějších projektů, zpracování konkrétních projektových záměrů, připravení záměru k podání ve spolupráci se zahraničními partnery.
Členství v partnerské síti ERA
KLIENT: Retour, o.p.s.
REALIZACE: květen 2014
DODANÉ SLUŽBY: Výběr nejvhodnějších projektů, zpracování konkrétních projektových záměrů, připravení záměru k podání ve spolupráci se zahraničními partnery.
Členství v partnerské síti ERA
KLIENT: Koordinační a informační středisko pro osoby se zdravotním postižením a seniory, o.p.s.
REALIZACE: duben 2014
DODANÉ SLUŽBY: Výběr nejvhodnějších projektů, zpracování konkrétních projektových záměrů, připravení záměru k podání ve spolupráci se zahraničními partnery.
Zpracování žádosti o získání dotace na projekt „Poznej svého spolužáka“
KLIENT: RomPraha
REALIZACE: březen 2014
DODANÉ SLUŽBY: Konzultace záměru s příslušnými úřady, koordinace při přípravě žádosti o dotace, vyhledání vhodných partnerů, zajištění komunikace s partnery, písemné vypracování žádosti včetně všech jejích povinných příloh, rozpočtu a cash-flow projektu, odevzdání žádosti u vyhlašovatele výzvy.
Zpracování žádosti o získání dotace na projekt „Poznej se: mentoringem k osobnímu rozvoji“
KLIENT: Business & Professional Women Praha II.
REALIZACE: březen 2014
DODANÉ SLUŽBY: Konzultace záměru s příslušnými úřady, koordinace při přípravě žádosti o dotace, vyhledání vhodných partnerů, zajištění komunikace s partnery, písemné vypracování žádosti včetně všech jejích povinných příloh, rozpočtu a cash-flow projektu, odevzdání žádosti u vyhlašovatele výzvy.
Členství v partnerské síti ERA
KLIENT: Česká asociace vzdělávacích institucí, o.s.
REALIZACE: únor 2014
DODANÉ SLUŽBY: Výběr nejvhodnějších projektů, zpracování konkrétních projektových záměrů, připravení záměru k podání ve spolupráci se zahraničními partnery.
Členství v partnerské síti ERA
KLIENT: Forkys, o.s.
REALIZACE: únor 2014
DODANÉ SLUŽBY: Výběr nejvhodnějších projektů, zpracování konkrétních projektových záměrů, připravení záměru k podání ve spolupráci se zahraničními partnery.
Členství v partnerské síti ERA
KLIENT: CPA, o.p.s.
REALIZACE: únor 2014
DODANÉ SLUŽBY: Výběr nejvhodnějších projektů, zpracování konkrétních projektových záměrů, připravení záměru k podání ve spolupráci se zahraničními partnery.
Členství v Partnerské síti ERA
KLIENT: Centrum sociálních služeb Praha
REALIZACE: leden 2014
DODANÉ SLUŽBY: Výběr nejvhodnějších projektů, zpracování konkrétních projektových záměrů, připravení záměru k podání ve spolupráci se zahraničními partnery.
Členství v Partnerské síti ERA
KLIENT: Dům národnostních menšin, o.p.s.
REALIZACE: leden 2014
DODANÉ SLUŽBY: Výběr nejvhodnějších projektů, zpracování konkrétních projektových záměrů, připravení záměru k podání ve spolupráci se zahraničními partnery.
Členství v partnerské síti ERA
KLIENT: Centrum podpory podnikání Praha, o.s.
REALIZACE: leden 2014
DODANÉ SLUŽBY: Výběr nejvhodnějších projektů, zpracování konkrétních projektových záměrů, připravení záměru k podání ve spolupráci se zahraničními partnery.
Zpracování žádosti o získání dotace na projekt „Posílení spolupráce v oblasti arts managementu“ z programu Švýcarsko-česká spolupráce 
KLIENT: CZECH POINT ART, o.p.s.
REALIZACE: prosinec 2013
DODANÉ SLUŽBY: Konzultace záměru s příslušnými úřady, koordinace při přípravě žádosti o dotace, vyhledání vhodných partnerů, zajištění komunikace s partnery, písemné vypracování žádosti včetně všech jejích povinných příloh, rozpočtu a cash-flow projektu, odevzdání žádosti u vyhlašovatele výzvy.
Členství v Partnerské síti ERA
KLIENT: Rozkoš bez rizika, o.s.
REALIZACE: od prosince 2013
DODANÉ SLUŽBY: Výběr nejvhodnějších projektů, zpracování konkrétních projektových záměrů, připravení záměru k podání ve spolupráci se zahraničními partnery.
Členství v Partnerské síti ERA
KLIENT: Českomoravská elektrotechnická asociace
REALIZACE: od prosince 2013
DODANÉ SLUŽBY: Výběr nejvhodnějších projektů, zpracování konkrétních projektových záměrů, připravení záměru k podání ve spolupráci se zahraničními partnery.
Členství v Partnerské síti ERA
KLIENT: Ztracené děti, o.s.
REALIZACE: od prosince 2013
DODANÉ SLUŽBY: Výběr nejvhodnějších projektů, zpracování konkrétních projektových záměrů, připravení záměru k podání ve spolupráci se zahraničními partnery.
Členství v Partnerské síti ERA
KLIENT: RomPraha, o.s.
REALIZACE: od listopadu 2013
DODANÉ SLUŽBY: Výběr nejvhodnějších projektů, zpracování konkrétních projektových záměrů, připravení záměru k podání ve spolupráci se zahraničními partnery.
Členství v Partnerské síti ERA
KLIENT: Zdravá výživa
REALIZACE: od listopadu 2013
DODANÉ SLUŽBY: Výběr nejvhodnějších projektů, zpracování konkrétních projektových záměrů, připravení záměru k podání ve spolupráci se zahraničními partnery.
Visegrad + Weekend
KLIENT: Institut pro regionální rozvoj, o.p.s.
REALIZACE: září 2013
DODANÉ SLUŽBY: Zpracování žádosti zapojení do projektu „Visegrad + Weekend“ z programu International Visegrad Fund.

 

Členství v Partnerské síti ERA
KLIENT: Cats2cats, o.s.
REALIZACE: od září 2013
DODANÉ SLUŽBY: Výběr nejvhodnějších projektů, zpracování konkrétních projektových záměrů, připravení záměru k podání ve spolupráci se zahraničními partnery.

 

Členství v partnerské síti ERA
KLIENT: Fórum 50%, o.p.s.
REALIZACE: od září 2013
DODANÉ SLUŽBY: Výběr nejvhodnějších projektů, zpracování konkrétních projektových záměrů, připravení záměru k podání ve spolupráci se zahraničními partnery.

 

Členství v partnerské síti ERA
KLIENT: Hranická rozvojová agentura, z.s.
REALIZACE: od srpna 2013
DODANÉ SLUŽBY: Výběr nejvhodnějších projektů, zpracování konkrétních projektových záměrů, připravení záměru k podání ve spolupráci se zahraničními partnery.

 

Členství v partnerské síti ERA
KLIENT: CEREBRUM – Sdružení osob po poranění mozku a jejich rodin
REALIZACE: od srpna 2013
DODANÉ SLUŽBY: Výběr nejvhodnějších projektů, zpracování konkrétních projektových záměrů, připravení záměru k podání ve spolupráci se zahraničními partnery.

 

Zpracováni  zapojení do mezinárodního projektu „European Medieval Sports & Games Network (Ga.M.E.S.Net)“
KLIENT: Spolek evropských bojových umění, o.s.
REALIZACE: červenec 2013
DODANÉ SLUŽBY: Zpracování požadovaných dokumentů, komunikace s vedoucím partnerem projektu, nastavení rozpočtu.

 

Členství v partnerské síti ERA
KLIENT: Retour, o.s.
REALIZACE: od května 2013
DODANÉ SLUŽBY: Výběr nejvhodnějších projektů, zpracování konkrétních projektových záměrů, připravení záměru k podání ve spolupráci se zahraničními partnery.

 

Poradenské služby
KLIENT: Institut pro regionální rozvoj, o.p.s.
REALIZACE: květen 2013
DODANÉ SLUŽBY: Poradenské a konzultační služby pro sepsání žádosti o akreditaci vysílající a přijímající organizace Evropské dobrovolné služby v rámci programu Mládež v akci.

 

Členství v partnerské síti ERA
KLIENT: Česká asociace vzdělávacích institucí, o.s.
REALIZACE: od února 2013
DODANÉ SLUŽBY: Výběr nejvhodnějších projektů, zpracování konkrétních projektových záměrů, připravení záměru k podání ve spolupráci se zahraničními partnery.

 

Členství v partnerské síti ERA
KLIENT: HEALTHCARE INSTITUTE
REALIZACE: od února 2013
DODANÉ SLUŽBY: Výběr nejvhodnějších projektů, zpracování konkrétních projektových záměrů, připravení záměru k podání ve spolupráci se zahraničními partnery.

 

Spolupráce k projektu „AURORA 2014 – 2020″
KLIENT: Evropské inovační centrum, o.s.
REALIZACE: leden – únor 2013
DODANÉ SLUŽBY: Spolupráce při přípravě, realizaci a využívání výstupů projektu „AURORA 2014 – 2020″.

 

Členství v Partnerské síti ERA
KLIENT: Centrum podpory podnikání Praha, o.s.
REALIZACE: od ledna 2013
DODANÉ SLUŽBY: Výběr nejvhodnějších projektů, zpracování konkrétních projektových záměrů, připravení záměru k podání ve spolupráci se zahraničními partnery.

 

Členství v Partnerské síti ERA
KLIENT: Forkys, o.s.
REALIZACE: od ledna 2013
DODANÉ SLUŽBY: Výběr nejvhodnějších projektů, zpracování konkrétních projektových záměrů, připravení záměru k podání ve spolupráci se zahraničními partnery.

 

„Visegrad Wine Route“ – expertní služby
KLIENT: Institut pro regionální rozvoj, o.p.s.
REALIZACE: leden 2013
DODANÉ SLUŽBY: Účast experta na mezinárodních projektech „Visegrad Wine Route“ z Visegradského fondu.

 

Členství v Partnerské síti ERA
KLIENT: Arnika, o.s.
REALIZACE: od září 2012
DODANÉ SLUŽBY: Výběr nejvhodnějších projektů, zpracování konkrétních projektových záměrů, připravení záměru k podání ve spolupráci se zahraničními partnery.

 

Mezinárodní klarinetová soutěž CCA spojená s interpretačním kurzem
KLIENT: Občanské sdružení CZECH CLARINET ART
REALIZACE: září 2012
DODANÉ SLUŽBY: Zpracování žádosti o získání dotace na projekt „Mezinárodní klarinetová soutěž CCA spojená s interpretačním kurzem“ z programu Mládež v akci.

 

Poradenské služby
KLIENT: Občanské sdružení M’AM’ALOCA
REALIZACE: srpen 2012
DODANÉ SLUŽBY: Představení principů mezinárodní spolupráce v sociální oblasti EU, doporučení vhodných postupů při zapojování do mezinárodních projektů, konzultace.

 

Zapojení do projektu „Diversity as an Asset in a Digitalized World“
KLIENT: Institut pro regionální rozvoj, o.p.s.
REALIZACE: srpen 2012
DODANÉ SLUŽBY: Zapojení do projektu „Diversity as an Asset in a Digitalized World“ z Mládeže v akci.

 

Zapojení do projektu „Visegrad Wine Route“
KLIENT: Institut pro regionální rozvoj, o.p.s.
REALIZACE: srpen 2012
DODANÉ SLUŽBY: Zapojení do projektu „Visegrad Wine Route“ z Visegrádského fondu.

 

Příprava nabídky pro výběrové řízení
KLIENT: Institut pro regionální rozvoj, o.p.s.
REALIZACE: červenec 2012
DODANÉ SLUŽBY: Příprava nabídky pro výběrové řízení na výběr hostitelských struktur informačních středisek Europe Direct pro období 2013 – 2017.

 

Přepracování projektu
KLIENT: Institut pro regionální rozvoj, o.p.s.
REALIZACE: květen 2012
DODANÉ SLUŽBY: Přepracování projektu „Spolehlivá péče“.

 

Zajištění odborného obsahu na semináře dalšího vzdělávání
KLIENT: HANDI JOBS, o.s.
REALIZACE: květen 2012
DODANÉ SLUŽBY: Zajištění odborného obsahu na semináře dalšího vzdělávání „Alternativní dotační možnosti ANEB Kde získat finanční podporu v době vysychání strukturálních fondů?“, příprava prezentací a příprava podkladů na seminář, zajištění lektora.

 

Členství v Partnerské síti ERA
KLIENT: SOCIETA o.p.s.
REALIZACE: od února 2012
DODANÉ SLUŽBY: Výběr nejvhodnějších projektů, zpracování konkrétních projektových záměrů, připravení záměru k podání ve spolupráci se zahraničními partnery.

 

Členství v Partnerské síti ERA
KLIENT: HANDI JOBS, o.s.
REALIZACE: od ledna 2012
DODANÉ SLUŽBY: Výběr nejvhodnějších projektů, zpracování konkrétních projektových záměrů, připravení záměru k podání ve spolupráci se zahraničními partnery.

 

Zapojení do projektu Leonardo da Vinci
KLIENT: Institut pro regionální rozvoj, o.p.s.
REALIZACE: leden 2012
DODANÉ SLUŽBY: Zapojení do projektu Leonardo da Vinci – Partnerství s názvem „SUITES“

 

Členství v Partnerské síti ERA
KLIENT: Delfíno, o.s.
REALIZACE: od prosince 2011
DODANÉ SLUŽBY: Výběr nejvhodnějších projektů, zpracování konkrétních projektových záměrů, připravení záměru k podání ve spolupráci se zahraničními partnery.

 

Členství v Partnerské síti ERA
KLIENT: Asociace profesionálních obchodníků, o.s.
REALIZACE: od prosince 2011
DODANÉ SLUŽBY: Výběr nejvhodnějších projektů, zpracování konkrétních projektových záměrů, připravení záměru k podání ve spolupráci se zahraničními partnery.

 

Členství v Partnerské síti ERA
KLIENT: Pálavská rozvojová agentura, o.s.
REALIZACE: od prosince 2011
DODANÉ SLUŽBY: Výběr nejvhodnějších projektů, zpracování konkrétních projektových záměrů, připravení záměru k podání ve spolupráci se zahraničními partnery.

 

Členství v Partnerské síti ERA
KLIENT: SANG, o.s.
REALIZACE: od října 2011
DODANÉ SLUŽBY: Výběr nejvhodnějších projektů, zpracování konkrétních projektových záměrů, připravení záměru k podání ve spolupráci se zahraničními partnery.

 

Zpracování žádosti o získání dotace na projekt „Become wanderer!“ z programu Mládež v akci
KLIENT: Institut pro regionální rozvoj, o.p.s.
REALIZACE: srpen 2011
DODANÉ SLUŽBY: Vyhledávání vhodných partnerů, zajištění komunikace s partnery, písemné vypracování žádosti a jejích příloh, zpracování  rozpočtu a cash-flow projektu.

 

Zpracování žádosti o získání dotace na projekt „Life without today’s energy“ z programu Mládež v akci
KLIENT: Institut pro regionální rozvoj, o.p.s.
REALIZACE: srpen 2011
DODANÉ SLUŽBY: Vyhledávání vhodných partnerů, zajištění komunikace s partnery, písemné vypracování žádosti a jejích příloh, zpracování  rozpočtu a cash-flow projektu.

 

Zpracování žádosti o získání dotace na projekt „Youths‘ added value in business“ z programu Mládež v akci
KLIENT: Institut pro regionální rozvoj, o.p.s.
REALIZACE: srpen 2011
DODANÉ SLUŽBY: Vyhledávání vhodných partnerů, zajištění komunikace s partnery, písemné vypracování žádosti a jejích příloh, zpracování  rozpočtu a cash-flow projektu.

 

Zpracování žádosti o získání dotace na projekt „Seed of Wisdom“ z programu Mládež v akci
KLIENT: Institut pro regionální rozvoj, o.p.s.
REALIZACE: srpen 2011
DODANÉ SLUŽBY: Vyhledávání vhodných partnerů, zajištění komunikace s partnery, písemné vypracování žádosti a jejích příloh, zpracování  rozpočtu a cash-flow projektu.

 

Sepsání projektu programu Lidské zdroje a zaměstnanost
KLIENT: Institut pro regionální rozvoj
REALIZACE: červenec 2011
DODANÉ SLUŽBY: Komunikace s partnerem, příprava rozpočtu projektu, zpracování projektové žádosti, zajištění povinných příloh.

 

Výměna zkušeností
KLIENT: Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assesment, o.p.s.
REALIZACE: březen 2011
DODANÉ SLUŽBY: Zpracování žádosti o získání dotace „výměna zkušeností a know how v
oblasti práce se zdravotní technikou“ z programu Švýcarsko-česká spolupráce.

 

Výměna zkušeností
KLIENT: ŽIVOT BEZ BARIÉR, o.s.
REALIZACE: leden-listopad 2011
DODANÉ SLUŽBY: Zpracování žádosti o získání dotace na projekt „výměna zkušeností a
know how v oblasti poskytování sociálních služeb hendikepovaným občanům“. Poradenské služby.

 

Zpracování dotace k projektu „Výměna zkušeností a know how na poli práce s dětmi postiženými lehčími pohybovými dysfunkcemi“
KLIENT: Úspěšné dítě, o.p.s.
REALIZACE: prosinec 2010
DODANÉ SLUŽBY: Zpracování žádosti o projekt z programu Finanční mechanismu EHP/Norsko, Fond Technické asistence.

 

Zpracování žádosti k projektu „Prohloubení znalostí o trhu nemovitostí v ČR – efektivní nástroj pro zvýšení adaptability a konkurenceschopnosti členů asociace a jejich zaměstnanců“
KLIENT: Občanské sdružení Aeddis Regionalis
REALIZACE: březen 2010
DODANÉ SLUŽBY: Zpracování žádosti o získání dotace na projekt z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost; konzultace záměru s příslušnými úřady, písemné vypracování žádosti včetně povinných příloh, zpracování rozpočtu a cash-flow projektu.

 

Konzultační poradenství
KLIENT: Motocyklová asociace České republiky, o.s.
REALIZACE: únor 2010
DODANÉ SLUŽBY: Zpracování žádosti o získání dotace na projekt: „Výměna zkušeností bezpečnosti provozu v oblasti motocyklismu“.

 

Zpracování žádosti k projektu „zateplování veřejných budov – výzva 16″
KLIENT: HC HVĚZDA PRAHA
REALIZACE: leden 2010
DODANÉ SLUŽBY: Zpracování žádosti o získání dotace na projekt z Operačního programu Životní prostředí; konzultace záměru s příslušnými úřady, písemné vypracování žádosti včetně povinných příloh, zpracování rozpočtu a cash-flow projektu.

 

Zpracování žádosti k projektu „Spolupráce a výměna s norským partnerem“
KLIENT: Centrum sociálních služeb Praha
REALIZACE: leden 2010
DODANÉ SLUŽBY: Zapojení do projektu v programu Finančního mechanismu EHP/Norsko; vyhledání partnera a komunikace s ním, zpracování analýzy potřebnosti, příprava rozpočtu projektu, zpracování projektové žádosti.

 

Zpracování žádosti k získání dotace na „systém vzdělávacích IT kurzů pro matky/otce na mateřské/rodičovské“
KLIENT: Informační centrum Praha 5, o.p.s.
REALIZACE: srpen 2009
DODANÉ SLUŽBY: Zpracování žádosti o získání dotace na projekt z Operačního programu Praha Adaptabilita; konzultace záměru s příslušnými úřady, písemné vypracování žádosti včetně povinných příloh, zpracování rozpočtu a cash-flow projektu.

 

Mateřské centrum s ICT kurzy
KLIENT: Informační centrum Praha 5, o.p.s., partner Rodinné centrum Andílek
REALIZACE: květen-červenec 2009
DODANÉ SLUŽBY: Zpracování žádosti o získání dotace na „systém vzdělávacích IT kurzů pro matky/otce na mateřské/rodičovské.

 

Doprava postižených
KLIENT: SOCIETA, o.p.s.
REALIZACE: únor 2009
DODANÉ SLUŽBY: Sepsání žádosti v rámci ESF ČR Podpora mobility a asistence pro zdravotně postižené osoby ve Středočeském kraji.

 

Vzdělávání realitních makléřů
KLIENT: Benedictus, o.s.
REALIZACE: únor-březen 2008
DODANÉ SLUŽBY: Příprava kompletní projektové dokumentace pro žádost o dotaci na dvouletý provoz odborných vzdělávacích kurzů pro pracovníky v oboru realit.
Síť podpory rovných příležitostí v Praze
KLIENT: Večernice, o.s.
REALIZACE: leden 2008 – březen 2008
DODANÉ SLUŽBY: Příprava kompletní projektové dokumentace pro neziskovou organizaci, která se zabývá podporou rovných příležitostí žen a mužů. Projekt je zaměřen na podporu žen po mateřské dovolené a žen starších 50 let v návratu na pracovní trh, a to prostřednictvím motivačních a vzdělávacích kurzů.

 

pixelstats trackingpixel

Komentáře nejsou povoleny.