Veřejný sektor

Seznam klientů Evropské rozvojové agentury ve veřejném sektoru:

Aktualizace projektové žádosti pro projekt ,,Dobrá praxe v řízení základních škol“
KLIENT: Městská část Praha 5
REALIZACE: červen 2014
DODANÉ SLUŽBY: Aktualizace žádosti o dotaci z programu Česko-Švýcarské spolupráce, fondu Partnerství, spočívající v úpravě rozsahu aktivit projektu a harmonogramu projektu.
Zpracování žádosti k projektu ,,Rejuvenate Europe“ 
KLIENT: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
REALIZACE: duben 2014
DODANÉ SLUŽBY: Komunikace s vedoucím partnerem, nastavení rozpočtu, rozvržení aktivit         v rámci projektu, příprava žádosti
Administrace projektu ,,Udržení a rozvoj inovativních forem předškolní péče“
KLIENT: Zdravotnické zařízení městské části Praha 4
REALIZACE: únor 2014
DODANÉ SLUŽBY: Odborné administrativní práce spojené s projektem, konzultace záměru       s příslušnými úřady, koordinace partnerství při přípravě žádosti, písemné vypracování žádosti, zpracování rozpočtu, zajištění povinných příloh, odevzdání žádosti.

Administrace projektu ,,Principy a dobrá praxe v řízení kvality základních škol“
KLIENT: Městská část Praha 5
REALIZACE: leden 2014
DODANÉ SLUŽBY: Odborné administrativní práce spojené s projektem, finalizace žádosti a její podání k dotačnímu orgánu.
Členství v Partnerské síti ERA
KLIENT: Střední průmyslová škola Otrokovice
REALIZACE: od listopadu 2013
DODANÉ SLUŽBY: Výběr nejvhodnějších projektů, zpracování konkrétních projektových záměrů, připravení záměru k podání ve spolupráci se zahraničními partnery.

 

Zpracování projektové žádosti z programu Švýcarsko-České spolupráce
KLIENT: Městská část Praha 5
REALIZACE: listopad 2013
DODANÉ SLUŽBY: Vypracování písemné projektové žádosti pro projekt „Výměna dobré praxe v řízení a spravování základních škol“, určený v k výměně zkušeností mezi MČ Praha 5 a švýcarským městem Biel.
Zpracování žádosti SVES 1 – Studijní návštěvy
KLIENT: Odbor vnějších vztahů, Rektorát ČVUT v Praze
REALIZACE: říjen 2013
DODANÉ SLUŽBY: Zpracování žádosti v anglickém jazyce, příprava a kompletace žádosti, kompletace dokumentů potřebných k absolvování studijní návštěvy.
Další vzdělávání pedagogických pracovníků - Program celoživotního učení Comenius
KLIENT: Střední zdravotnická škola, Prostějov
REALIZACE: říjen 2013
DODANÉ SLUŽBY: Zpracování zapojení do kurzu s názvem „Practical Learning by Teaching, Observation and Job shadowing in pre-school, primary school, general secondary school, special needs (primary/secondary) school, music school and pre-vocational/technical secondary school“.
Dopracování Programového dokumentu Operačního programu Technická pomoc pro programové období 2014 – 2020
KLIENT: Ministerstvo pro místní rozvoj
REALIZACE: říjen 2013
DODANÉ SLUŽBY: Dopracování a větší konkretizace obsahu, zpřesnění strategie programu, vypracování návrhu evaluačního plánu OPTP na celé programové období.

 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků - Program celoživotního učení Comenius
KLIENT: ZŠ u Krčského lesa
REALIZACE: říjen 2013
DODANÉ SLUŽBY: Zpracování kompletní žádosti v anglickém jazyce, komunikace se zahraničním organizátorem vzdělávacího kurzu, příprava a kompletace žádosti.

 

SVES 1 – studijní návštěvy
KLIENT: Střední škola technická, Praha 4, Zelený pruh 1294
REALIZACE: září 2013
DODANÉ SLUŽBY: Zpracování kompletní žádosti v anglickém jazyce, příprava a kompletace žádosti.

 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků - Program celoživotního učení Comenius
KLIENT: Základní škola, Praha 4, Jižní IV., 10
REALIZACE: září 2013
DODANÉ SLUŽBY: Zpracování kompletní žádosti v anglickém jazyce, komunikace se zahraničním organizátorem vzdělávacího kurzu, příprava a kompletace žádosti.

 

Členství v Partnerské síti ERA
KLIENT: Městská část Praha 9
REALIZACE: od září 2013
DODANÉ SLUŽBY: Výběr nejvhodnějších projektů, zpracování konkrétních projektových záměrů, připravení záměru k podání ve spolupráci se zahraničními partnery.

 

Členství v Partnerské síti ERA
KLIENT: Město Bělá nad Radbuzou
REALIZACE: od září 2013
DODANÉ SLUŽBY: Výběr nejvhodnějších projektů, zpracování konkrétních projektových záměrů, připravení záměru k podání ve spolupráci se zahraničními partnery.

 

Coaching projektového manažera projektu „Péče o děti jako mezigenerační most“
KLIENT: Zdravotnické zařízení městské části Praha 4
REALIZACE: červen 2013
DODANÉ SLUŽBY: Konzultace a poradenství pro projektového manažera ohledně řízení projektu, účetnictví a doklady, vztahy s partnery, audit, monitorovací zprávy.

 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků - Program celoživotního učení Comenius
KLIENT: Městská část Praha 4
REALIZACE: duben 2013
DODANÉ SLUŽBY: Podání žádostí – Comenius – jazykové kurzy pro učitele, zpracování žádostí, komunikace se školami, komunikace s vyhlašovatelem grantu.

 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků - Program celoživotního učení Comenius
KLIENT: Základní škola a Mateřská škola J.A. Komenského, Praha 6
REALIZACE: duben 2013
DODANÉ SLUŽBY: Zpracování kompletní žádosti v anglickém jazyce, komunikace se zahraničním organizátorem vzdělávacího kurzu, příprava a kompletace žádosti.

 

EU projekt – Leonardo da Vinci 2013
KLIENT: Městská část Praha 4
REALIZACE: únor 2013
DODANÉ SLUŽBY: Příprava a podání žádosti, anglické zpracování žádosti, konzultace a administrativní vedení projektu, vytváření zpráv, komunikace s partnery.

 

EU projekt – Grundtvig 2013
KLIENT: Městská část Praha 4
REALIZACE: únor 2013
DODANÉ SLUŽBY: Příprava a podání žádosti, anglické zpracování žádosti, konzultace a administrativní vedení projektu, vytváření zpráv, komunikace s partnery.

 

Coaching projektového manažera projektu „Podpora rodičů při návratu na trh práce z rodičovské/mateřské dovolené. Domácí chůva pro děti ve 0-6 let“
KLIENT: Zdravotnické zařízení městské části Praha 4
REALIZACE: leden 2013
DODANÉ SLUŽBY: Konzultace a poradenství pro projektového manažera, konzultace při vytváření monitorovacích zpráv.

 

Zapojení do projektu „ADVANCING STUDENTS“
KLIENT: Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.
REALIZACE: leden 2013
DODANÉ SLUŽBY: Pomoc při zpracování žádosti, zajištění komunikace s vedoucím partnerem, konzultace.

 

Zapojení do projektu „EcoAMT“
KLIENT: České vysoké učení technické v Praze
REALIZACE: listopad 2012
DODANÉ SLUŽBY: Zapojení do projektu „EcoAMT“ – výzva Seventh Framework Programme. Zprostředkování kontaktu s vedoucím partnerem projektu.

 

Zpracování žádostí o grant 
KLIENT: Střední škola technická, Praha 4
REALIZACE: říjen 2012
DODANÉ SLUŽBY: Zpracování žádosti o grant – účast na studijní návštěvě pro odborníky ve vzdělávání.

 

Členství v Partnerské síti ERA
KLIENT: Hospodářská komora hl. m. Prahy
REALIZACE: od září 2012
DODANÉ SLUŽBY: Výběr nejvhodnějších projektů, zpracování konkrétních projektových záměrů, připravení záměru k podání ve spolupráci se zahraničními partnery.

 

Chůvy pro zajištění péče v domácím prostředí
KLIENT: Zdravotnické zařízení městské části Praha 4
REALIZACE: červenec 2012
DODANÉ SLUŽBY: Zpracování žádosti na projekt „Chůvy pro zajištění péče v domácím prostředí“ z Operačního programu Praha Adaptabilita – Podpora vstupu na trh práce.

 

Příprava projektové žádosti – rozšíření e-learningu pro účely komplexního vzdělávání úředníků
KLIENT: Městská část Praha 4
REALIZACE: červen 2012
DODANÉ SLUŽBY: Koncepční příprava projektu, stanovení rozpočtu, sepsání a podání žádosti.

 

Členství v Partnerské síti ERA
KLIENT: Statutární město Ústí nad Labem
REALIZACE: od dubna 2012
DODANÉ SLUŽBY: Výběr nejvhodnějších projektů, zpracování konkrétních projektových záměrů, připravení záměru k podání ve spolupráci se zahraničními partnery.

 

Členství v Partnerské síti ERA
KLIENT: Statutární město Liberec
REALIZACE: od dubna 2012
DODANÉ SLUŽBY: Výběr nejvhodnějších projektů, zpracování konkrétních projektových záměrů, připravení záměru k podání ve spolupráci se zahraničními partnery.

 

Expert na TACSO projekt
KLIENT: SIPU International AB, Stockholm
REALIZACE: duben 2012
DODANÉ SLUŽBY: Konzultace při projektu „Capacity Building of Civil Society in the IPA Countries and Territories under the Instrument for Pre-accession Assistance (IPA) – Civil Society Facility – Technical Assistance“.

 

Odborné služby při realizaci projektu „Building solidarity in communities“ – Evropa pro občany
KLIENT: Obec Kárný
REALIZACE: duben 2012
DODANÉ SLUŽBY: Odborné poradenství při plánování a realizaci projektových aktivit, zajištění komunikace se zahraničními partnery v anglickém jazyce, zajištění závěrečné zprávy, překlad textů do anglického jazyka, účast na zahraničních cestách.

 

Lektorské služby pro workshop „Jak se uplatnit na trhu práce“
KLIENT: Univerzita Karlova v Praze
REALIZACE: březen 2012
DODANÉ SLUŽBY: Lektorské služby pro workshop „Jak se uplatnit na trhu práce“, který je realizován v rámci projektu „Inovace bakalářského studijního oboru Mezinárodní teritoriální studia na Institutu mezinárodních studií FSV UK ve spojení s rozvojem praktických dovedností studentů a pedagogů“.

 

Koordinace žádosti k projektu „obec přátelská rodině“
KLIENT: Městská část Praha 4
REALIZACE: únor 2012
DODANÉ SLUŽBY: příprava a koordinace žádosti o dotaci v rámci projektu „obec přátelská rodině“ – dotace MPSV, vypracování projektu a žádostí, koordinace a odborné poradenství.

 

Členství v Partnerské síti ERA
KLIENT: Městská část Praha 5
REALIZACE: od ledna 2012
DODANÉ SLUŽBY: Výběr nejvhodnějších projektů, zpracování konkrétních projektových záměrů, připravení záměru k podání ve spolupráci se zahraničními partnery.

 

Členství v Partnerské síti ERA
KLIENT: Obvodní hospodářská komora v Praze 5
REALIZACE: od ledna 2012
DODANÉ SLUŽBY: Výběr nejvhodnějších projektů, zpracování konkrétních projektových záměrů, připravení záměru k podání ve spolupráci se zahraničními partnery.

 

Členství v Partnerské síti ERA
KLIENT: Základní škola Eden, Praha 10
REALIZACE: od ledna 2012
DODANÉ SLUŽBY: Výběr nejvhodnějších projektů, zpracování konkrétních projektových záměrů, připravení záměru k podání ve spolupráci se zahraničními partnery.

 

Přepracování projektu „Towards greater Equality – lessons, Actions and CHallenges – TEACH“
KLIENT: Městská část Praha 4
REALIZACE: prosinec 2011
DODANÉ SLUŽBY: Přepracování projektu „Towards greater Equality – lessons, Actions and CHallenges – TEACH“ na projekt „CARE – Connecting generAtions in Rapidly Ageing Europe through social innovation“, program PROGRESS „Sociální experimentování“.

 

Zapojení do projektu „Social Innovation in Supporting Informal Family Carers“
KLIENT: Městská část Praha 4
REALIZACE: prosinec 2011
DODANÉ SLUŽBY: Příprava partnerských informací pro projektovou žádost v anglickém jazyce, příprava rozpočtu projektu ve spolupráci se zahraničním vedoucím partnerem.

 

Zpracování žádosti k projektu „Mezinárodní výměna zkušeností v oblasti péče o předškolní děti“
KLIENT: Zdravotnické zařízení městské části Praha 4
REALIZACE: prosinec 2011
DODANÉ SLUŽBY: Konzultace záměru s příslušnými úřady, vyhledání vhodného partnera, komunikace s partnerem, písemné vypracování žádosti, zpracování rozpočtu a cash-flow projektu.

 

Monitoring a odborné poradenství pro obec Hořovice
KLIENT: Obec Hořovice
REALIZACE: od října 2011 – listopad 2012
DODANÉ SLUŽBY: Smlouva o poskytování poradenských služeb při analýze operačních programů a při přípravě projektových záměrů

 

Poskytování poradenských služeb
KLIENT: Město Hořovice
REALIZACE: od října 2011
DODANÉ SLUŽBY: Poskytování poradenských  služeb při analýze operačních a dotačních programů, zpracování analýzy dostupnosti dotací na projektové záměry, nalezení vhodných dotačních titulů.

 

Zapojení do projektu „Memory“ z Operačního programu Nadnárodní spolupráce Střední Evropa
KLIENT: Obec Hrušov
REALIZACE: říjen 2011
DODANÉ SLUŽBY: Vyhledávání vhodných partnerů, zajištění komunikace s partnerem, písemné vypracování žádosti včetně všech povinných příloh, zpracování rozpočtu a cash-flow projektu.

 

Zpracování žádostí do SVES v rámci Programu celoživotního učení
KLIENT: Zdravotní zařízení městské části Praha 4
REALIZACE: září 2011
DODANÉ SLUŽBY: Konzultace záměru s příslušnými úřady, písemné vypracování žádosti včetně povinných příloh, zpracování rozpočtu a cash-flow projektu.

 

Členství v Partnerské síti ERA
KLIENT: Obec Kárný
REALIZACE: od srpna 2011
DODANÉ SLUŽBY: Výběr nejvhodnějších projektů, zpracování konkrétních projektových záměrů, připravení záměru k podání ve spolupráci se zahraničními partnery.

 

Výměna zkušeností v oblasti péče o děti v předškolním věku
KLIENT: Obec Káraný
REALIZACE: červenec, srpen 2011
DODANÉ SLUŽBY: Zpracování žádosti o získání dotace na projekt Výměna zkušeností v
oblasti péče o děti v předškolním věku z programu Švýcarsko-česká spolupráce.Zařazení a vedení v mezinárodní databáz

 

Zpracování žádosti o získání dotace na projekt „Zpracování projektové žádosti z programu OPPA – firemní jesle“
KLIENT: Městská část Praha 4
REALIZACE: červen 2011
DODANÉ SLUŽBY: Aktualizace projektového záměru, konzultace s řídícím orgánem, výstavba osnovy projektu, vytvoření finančního rozpočtu, vytvoření studie proveditelnosti projektu, zpracování žádosti a jejích příloh.

 

Rozvoj čtenářské gramotnosti
KLIENT: Masaryková základní škola Dymokury
REALIZACE: březen 2011
DODANÉ SLUŽBY: Spolupráce při přípravě, realizaci a využívání výstupů projektu „Sfumato -Rozvoj čtenářské gramotnosti žáků základních škol“ z OPVK, 7.1. Počáteční vzdělávání

 

Odborné poradenství
KLIENT: Centrum sociálních služeb Praha
REALIZACE: únor 2011
DODANÉ SLUŽBY: Odborné poradenství při zpracování žádosti o získání dotace na projekt „Prevence syndromu vyhoření u zdravotnických a krizových pracovníků“.

 

Zpracování žádosti k projektu „Výměna zkušeností a know how na poli práce s dětmi do 3 let věku“
KLIENT: Zdravotnické zařízení městské části Praha 4
REALIZACE: prosinec 2010
DODANÉ SLUŽBY: Konzultace záměru s příslušnými úřady, vyhledávání vhodných partnerů, zajištění komunikace s partnerem, písemné vypracování žádosti včetně povinných příloh, zpracování rozpočtu a cash-flow projektu.

 

Odborné poradenství pro Zdravotnické zařízení měské části Praha 4
KLIENT: Zdravotnické zařízení městské části Praha 4
REALIZACE: od červenec 2010
DODANÉ SLUŽBY: Poskytování konzultačních služeb – coaching projektového manažera
Zpracování žádosti o získání dotace „výměna zkušeností a know how
na poli práce s dětmi do 3 let věku“ z Finančního mechanismu  EHP/Norska Zpracování žádosti do SVES v rámci Programu celoživotní učení.

 

Zpracování žádosti k projektu „Porovnání, aktualizace a inovace sociálních politik v oblasti slaďování pracovního a rodinného života“
KLIENT: Městská část Praha 4
REALIZACE: červen 2010
DODANÉ SLUŽBY: Zpracování žádosti o získání dotace na projekt z komunitárního programu Progress – výzva sociální experimentování; konzultace záměru s příslušnými úřady, písemné vypracování žádosti včetně povinných příloh, zpracování rozpočtu a cash-flow projektu.

 

Zpracování žádosti k projektu „Získání bližšího elektronického kontaktu s detašovanými pracovišti“
KLIENT: Městská část Praha 4
REALIZACE: březen 2010
DODANÉ SLUŽBY: Zpracování žádosti o získání dotace na projekt z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost; konzultace záměru s příslušnými úřady, písemné vypracování žádosti včetně povinných příloh, zpracování rozpočtu a cash-flow projektu.

 

Spolupráce při rozvoji učňovského školství
KLIENT: Střední škola technická
REALIZACE: únor, červen 2010
DODANÉ SLUŽBY: Zpracování studie pro mezinárodní projekt: „Spolupráce při rozvoji
učňovského školství“ z Finančních mechanismu EHP/Norsko;
Odborné poradenství při zpracování žádosti o získání dotace na projekt „Spolupráce a výměna zkušeností se švýcarským partnerem“

 

Poskytování poradenských služeb
KLIENT: Městská část Praha 4
REALIZACE: říjen 2009
DODANÉ SLUŽBY: Poskytování poradenských služeb při analýze operačních programů a při přípravě zpracování projektových záměrů pro financování investičních akcí pomocí dotací z fondů Evropské unie. Zpracování analýzy dostupnosti dotace a příprava podkladů. Analýza vhodných dotačních titulů a sledování vhodných výzev, konzultace projektových záměrů.

 

Spolupráce a výměna zkušeností s norským partnerem
KLIENT: Střední škola technická, Praha 4
REALIZACE: červenec 2009
DODANÉ SLUŽBY: Poradenství při zpracování žádosti o získání dotace na projekt financovaný z prostředků Technické asistence Finančního mechanismu EHP/Norska; úvodní konzultace, zpracování harmonogramu prací.

 

Coaching koordinátorů v rámci projektů přímého přidělení
KLIENT: Hlavní město Praha, sociální odbor td>
REALIZACE: od června 2009
DODANÉ SLUŽBY: Školení a coaching koordinátorů v administraci projektů. Školení bude probíhat na základě individuálního zájmu jednotlivých koordinátorů projektů odboru SOC MHMP
Komunitní centrum zaměřené na začlenění Rómů v Praze na pracovní trh
KLIENT: Městská část Praha 5
REALIZACE: květen-červenec 2009
DODANÉ SLUŽBY: Zpracování žádosti o získání dotace na „systém vzdělávacích kurzů pro Rómy v hl. m. Praze

 

Monitoring a odborné poradenství pro Dům národnostních menšin o.p.s.
KLIENT: Dům národnostních menšin
REALIZACE: od února 2009
DODANÉ SLUŽBY: Odborné poradenství spočívající v monitoringu dotačních možností , monitoringu poskytovaných dotovaných služeb, inforrmování a konzultacích

 

Vzdělávající se organizace
KLIENT: Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace
REALIZACE: srpen – říjen 2008
DODANÉ SLUŽBY: Kompletní zpracování žádosti o získání dotace z EU na vzdělávací kurzy zaměstnanců
Časopis PROGRESS
KLIENT: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
REALIZACE: od srpna 2008
DODANÉ SLUŽBY: Příprava, redakce, grafické zpracování, výroba a distribuce bulletinu komunitárního programu PROGRESS v České republice s šestiměsíční frekvencí vydávání

 

Monitoring a odborné poradenství MČ Praha 4
KLIENT: Městská část Praha 4
REALIZACE: od března 2008
DODANÉ SLUŽBY: Odborné poradenství spočívající v monitoringu dotačních možností , monitoringu poskytovaných dotovaných služeb, inforrmování a konzultacích

 

Monitoring a odborné poradenství MČ Praha 11
KLIENT: Městská část Praha 11
REALIZACE: od března 2008
DODANÉ SLUŽBY: Odborné poradenství spočívající v monitoringu dotačních možností , monitoringu poskytovaných dotovaných služeb, inforrmování a konzultacích

 

Komunitní centrum zaměřené na začlenění příslušníků menšin na pracovní trh
KLIENT: Městská část Praha 5
REALIZACE: březen 2008
DODANÉ SLUŽBY: Příprava kompletní projektové dokumentace pro získání dotace na zřízení a provoz nízkoprahového komunitního centra, zaměřeného na vzdělávání a motivaci klientů k začlenění na trh práce.

 

Koordinace přípravy projektů pro roky 2007-2013 a monitoring vhodných dotačních titulů
KLIENT: Centrum sociálních služeb Praha
REALIZACE: od února 2008
DODANÉ SLUŽBY: Vyhledávání vhodných dotačních programů, sledování aktuálních výzev k předkládání projektů, začleňování klientské organizace do mezinárodních projektů
POPIS PROJEKTU:Centrum pro otázky sociální ekonomiky – projekt na podporu vzdělávání pražských firem a neziskovek v oblasti sociální ekonomikyVzdělávání pracovníků sociální sféry II. – pokračování úspěšného projektu vzdělávání zaměstnanců poskytovatelů sociálních služeb

Aktivizace sociálně znevýhodněných osob II. – pokračování úspěšných projektů na začleněňování znevýhodněných osob na trh práce

 

Příprava projektu rekonstrukce základní školy v Kravařích u Opavy
KLIENT: Město Kravaře
REALIZACE: únor 2008
DODANÉ SLUŽBY: Vypracování komplexní dokumentace pro podání žádosti o dotaci z Finančního mechanismu EHP/Norska (tzv. Norské fondy) na rekonstrukci Základní školy Kravaře

 

Koordinace přípravy projektů pro roky 2007-2013 a monitoring vhodných dotačních titulů v sociální oblasti
KLIENT: Hlavní město Praha, sociální odbor
REALIZACE: od ledna 2008
DODANÉ SLUŽBY: Vyhledávání vhodných dotačních programů, sledování aktuálních dotačních výzev, zapojení hl. m. Prahy do mezinárodních projektů se sociální tematikou, komunikace se zahraničními projektovými partnery, realizace dotačních auditů jednotlivých objektů využívaných pro poskytování sociálních služeb ve správě hl. m. Prahy, koordinace stávajících evropských projektů
POPIS PROJEKTŮ:

 • Vzdělaný poskytovatel domácích sociálních služeb
 • Zavádění standardů kvality sociálních služeb v domovech důchodců zřízených hlavním městem Prahou – Active A.G.E.
 • Mezinárodní výměna zkušeností v oblasti strategií souvisejících se stárnutím populace evropských velkoměst
 • Komunitní plánování sociálních služeb v Praze
 • Standardy kvality v sociálních službách
 • Systém celopražského vzdělávání pracovníků v sociální sféře
 • Doprava zdravotně postižených zdravotně postiženými v Praze
 • Sladění rodinného a soukromého života
 • Active AGE (Fáze 1 – program URBACT)
 • Active AGE (Fáze 2 – program URBACT)
 • Výměna zkušeností s Norskem v oblasti bezdomovectví
 • Mphasis
 • Eurocities NLAO
 • LAPS & RAPS II
 • Výměna zkušeností v oblasti komplexní sociální a pracovní rehabilitace
 • Výměna zkušeností v oblasti městských investic
 • Progress – příprava studií, akčních plánů

 

Vybavení a provoz jeslí
KLIENT: Zdravotnické zařízení městské části Praha 4
REALIZACE: leden – březen 2008
DODANÉ SLUŽBY: Příprava kompletní projektové žádosti na dovybavení a provoz mateřského centra a jeslí na území MČ Praha 4

 

Koordinace realizace 5 projektů v sociální oblasti v Praze
KLIENT: Centrum sociálních služeb Praha (příspěvková organizace Hlavního města Prahy)
REALIZACE: od července 2007 do 2009
DODANÉ SLUŽBY: Koordinace a řízení 5 realizovaných projektů, zajištění přípravy nových projektů, příprava podkladů pro výběrová řízení na dodavatele projektových dokumentací. V průběhu realizace zakázky byly získány dvě nové dotace a celkový počet projektů klienta byl navýšen ze 3 na 5.
POPIS PROJEKTŮ: Aktivizace pracovního potenciálu sociálně znevýhodněných občanů – zlepšení životní situace osob bez přístřeší a se zápisem v rejstříku trestů a jejich motivace k návratu na trh práce.Vzdělávání účastníků komunitního plánování sociálních služeb v Praze – příprava odborných pracovníků jednotlivých městských částí na účast v procesu komunitního plánování sociálních služeb

Vzdělávání pracovníků sociální sféry – krátkodobé kurzy pro pracovníky organizací, které se zabývají sociální problematikou.

Aktivizace-Rehabilitace-Práce – zajištění motivačních a rekvalifikačních kurzů a pracovních příležitostí pro dlouhodobě nezaměstnané.

Vzdělávání pracovníků v sociálních službách – akreditované dlouhodobé kurzy pro pracovníky sociálních služeb (zejména pečovatele/ky).

pixelstats trackingpixel

Komentáře nejsou povoleny.