Soukromý sektor

Seznam klientů Evropské rozvojové agentury v soukromém sektoru:

Členství v partnerské síti ERA
KLIENT: MUZEUM GASTRONOMIE, s.r.o.
REALIZACE: květen 2014
DODANÉ SLUŽBY: Výběr nejvhodnějších projektů, zpracování konkrétních projektových záměrů, připravení záměru k podání ve spolupráci se zahraničními partnery.
Členství v partnerské síti ERA
KLIENT: M Media Group s.r.o.
REALIZACE: květen 2014
DODANÉ SLUŽBY: Výběr nejvhodnějších projektů, zpracování konkrétních projektových záměrů, připravení záměru k podání ve spolupráci se zahraničními partnery.
Zpracování žádosti na projekt ,,Základy soukromého práva a finanční gramotnosti“
KLIENT: VOX, a.s.
REALIZACE: únor 2014
DODANÉ SLUŽBY: Zpracování projektu s názvem ,,Základy soukromého práva a finanční gramotnosti“ z programu OP VK, oblast podpory 3.1. – Individuální další vzdělávání.
Vzdělávací kurzy z Programu celoživotního učení Gruntvig
KLIENT: Agentura Xact, s.r.o.
REALIZACE: září 2013
DODANÉ SLUŽBY: Zpracování žádosti Grundtvig v anglickém jazyce, komunikace se zahraničním organizátorem vzdělávacího kurzu, příprava a kompletace žádosti.
Vzdělávací kurzy z Programu celoživotního učení Gruntvig
KLIENT: Positive, s.r.o.
REALIZACE: září 2013
DODANÉ SLUŽBY: Zpracování žádosti a zapojení do vzdělávacích kursů „FROM I TO WE: an expressive laboratory to develop social and communication skills, from adults to peers“ a „Professional Communication Skills“.

 

Vzdělávací kurzy z Programu celoživotního učení Gruntvig
KLIENT: Business & Professional Women Praha II
REALIZACE: srpen 2013
DODANÉ SLUŽBY: Zpracování žádosti v anglickém jazyce a zapojení do projektu s názvem „Non Formal Education in Adults Learning processes“, komunikace se zahraničním organizátorem vzdělávacího kurzu, příprava a kompletace žádosti.

 

Zapojení do projektu „iFamily Budget Management“
KLIENT: Senior Help, s.r.o.
REALIZACE: únor 2013
DODANÉ SLUŽBY: Zajištění komunikace s vedoucím partnerem, zajištění a předložení Prohlášení o partnerství, konzultace.

 

Zapojení do mezinárodního projektu „Improved quality of management in VET institution“
KLIENT: CONVECTOR, s.r.o.
REALIZACE: únor 2013
DODANÉ SLUŽBY: Zpracování zapojení do projektu „Improved quality of management in VET institution“ financovaného z programu Leonardo da Vinci – Partnerství, komunikace s vedoucím partnerem projektu, nastavení rozpočtu.

 

Členství v partnerské síti ERA
KLIENT: Mateřská škola a základní škola Sluníčko – Montessori, s.r.o.
REALIZACE: od ledna 2013
DODANÉ SLUŽBY: Výběr nejvhodnějších projektů, zpracování konkrétních projektových záměrů, připravení záměru k podání ve spolupráci se zahraničními partnery.

 

Konzultační služby
KLIENT: Sportlines, s.r.o.
REALIZACE: leden 2013
DODANÉ SLUŽBY: Coaching zaměstnanců, konzultace v oblasti řízení projektů financovaných z komunitárních programů EU a principů mezinárodní spolupráce při přípravě a implementaci komunitárních projektů EU.

 

Zpracování grantové žádosti
KLIENT: ScholasticA, s.r.o.
REALIZACE: srpen 2012
DODANÉ SLUŽBY: Zpracování grantové žádosti o jednoletý grant hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění na rok 2013, příprava rozpočtu, zpracování povinných příloh.

 

Zpracování projektové žádosti
KLIENT: Sportlines, s.r.o.
REALIZACE: červen 2012
DODANÉ SLUŽBY: Zpracování projektové žádosti z Operačního programu Praha Adaptabilita (PO Podpora vstupu na trh práce).

 

Zpracování žádosti na projekt „Centrum komplexního poradenství“
KLIENT: Ponte Trading, s.r.o.
REALIZACE: červen 2012
DODANÉ SLUŽBY: Zpracování žádosti o získání dotace na projekt „Centrum komplexního poradenství“ z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

 

Zapojení do projektu „EURONET 50/50 European Network of Education Centers“
KLIENT: TOP – ENVI Tech Brno, s.r.o.
REALIZACE: květen 2012
DODANÉ SLUŽBY: Zapojení do projektu „EURONET 50/50 European Network of Education Centers“ připravovaného do Programu Intelligent Energy Europe SAVE.

 

Zapojení do projektu „RESAVE – Resources Saved by Employees Engagement“
KLIENT: EkoWATT CZ, s.r.o.
REALIZACE: květen 2012
DODANÉ SLUŽBY: Zapojení do projektu „RESAVE – Resources Saved by Employees Engagement“ připravovaného do Programu Intelligent Energy Europe. Vyhledávání vhodných partnerů, zajištění komunikace s vedoucím partnerem.

 

Zpracování žádosti k projektu „Vzdělávání zaměstnanců v Supíkovicích“
KLIENT: TOUAX, s.r.o.
REALIZACE: duben 2012
DODANÉ SLUŽBY: Konzultace záměru s příslušnými úřady, písemné vypracování žádosti, včetně povinných příloh, zpracování rozpočtu a cash-flow projektu.

 

Odborné služby
KLIENT: Sportlines, s.r.o.
REALIZACE: leden 2012
DODANÉ SLUŽBY: Odborné služby spočívající v coachingu zaměstnanců a konzultaci v oblasti projektů financovaných z komunitárních programů EU.

 

Zpracování žádosti k projektu „Výměna zkušeností a know how na poli práce s osobami 50+, vedoucí k lepšímu slaďování rodinného a pracovního života“
KLIENT: Ponte trading, s.r.o.
REALIZACE: prosinec 2011
DODANÉ SLUŽBY: Konzultace záměru s příslušnými úřady, písemné vypracování žádosti včetně všech povinných příloh, zpracování rozpočtu a cash-flow projektu, zajištění zahraničního partnera projektu, komunikace s partnery.

 

Poradenské služby
KLIENT: SKILLS, spol. s.r.o.
REALIZACE: říjen – listopad 2011
DODANÉ SLUŽBY: Konzultace administrace současných projektů pro klienty SKILLS, spol. s.r.o.

 

Členství v Partnerské síti ERA
KLIENT: FERMGAS, a.s.
REALIZACE: od října 2011
DODANÉ SLUŽBY: Výběr nejvhodnějších projektů, zpracování konkrétních projektových záměrů, připravení záměru k podání ve spolupráci se zahraničními partnery.

 

Členství v Partnerské síti ERA
KLIENT: Sportlines, s.r.o.
REALIZACE: od října 2011
DODANÉ SLUŽBY: Výběr nejvhodnějších projektů, zpracování konkrétních projektových záměrů, připravení záměru k podání ve spolupráci se zahraničními partnery.

 

Zpracování žádosti o získání dotace na projekty „Festival Vašeho vzdělání“, „Bezpečné chování na internetu“, „Dny dětí a rodičů a zdravého životního stylu“
KLIENT: Sportlines, s.r.o.
REALIZACE: říjen 2011
DODANÉ SLUŽBY: konzultace záměrů s příslušnými úřady, písemné vypracování žádostí včetně všech povinných příloh, zpracování rozpočtu a cash-flow projektu.

 

Spolupráce na projektu „Proti šikaně“
KLIENT: Ad House, s.r.o.
REALIZACE: říjen 2011
DODANÉ SLUŽBY: Spolupráce při přípravě, realizaci a využívání výstupů projektu „Proti šikaně“ z Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost.

 

Zpracování žádosti na projekt „Podpora propagace vinařství z oblasti Pavlova a Modre na mezinárodní úrovni“
KLIENT: AMICUS VINAE, s.r.o.
REALIZACE: říjen 2011
DODANÉ SLUŽBY: Konzultace záměru s příslušnými úřady, písemné vypracování žádosti včetně povinných příloh, zpracování rozpočtu a cash-flow projektu, překlad do slovenského jazyka.

 

Konzultační služby
KLIENT: EUROSTORES, s.r.o.
REALIZACE: srpen 2011
DODANÉ SLUŽBY: Spolupráce při přípravě, realizaci a využívání výstupů projektu s pracovním názvem „Second Service“.

 

Konzultace k projektovému záměru a dotační audit výstavby horolezecké stěny
KLIENT: Václav Malina
REALIZACE: červen 2011
DODANÉ SLUŽBY: Konzultace k projektovému záměru a dotační audit k výstavbě horolezecké stěny, konzultace záměru s příslušnými úřady, nalezení vhodné výzvy pro daný záměr.

 

Poradenské služby
KLIENT: SKILLS, spol. s.r.o.
REALIZACE: červen 2011
DODANÉ SLUŽBY: Odborné poradenství v oblasti přípravy projektů a podkladů z EU fondů.

 

Vzdělávání
KLIENT: ARS Audio spol. s.r.o.
REALIZACE: červen 2011
DODANÉ SLUŽBY: Vzdělávání jedné osoby v oblasti čerpání dotací.

 

Konzultační služby
KLIENT: Kovářův dvůr, s.r.o.
REALIZACE: duben 2011
DODANÉ SLUŽBY: Zpracování žádosti o získání dotace na projekt „rekonstrukce
nemovitosti za účelem rozšíření ubytovacích kapacit – Kovářův Dvůr, Brná u Potštejna.

 

Poradenské a konzultační služby do projektu Leonardo da Vinci
KLIENT: FM Consulting, s.r.o.
REALIZACE: duben 2011
DODANÉ SLUŽBY: Vytvoření projektového záměru dle parametrů mezinárodního projektu, vyhledání vhodných partnerů, komunikace a plánování s partnerem, vypracování kompletních podkladů pro zapojení.

 

Zprostředkování poradenských služeb
KLIENT: Optimus Consult and Invest, a.s.
REALIZACE: březen 2011
DODANÉ SLUŽBY: Zprostředkování poradenských služeb pro kontrolu, shromáždění kompletní dokumentace vztahující se k projektu, elementární posouzení formální správnosti dokumentů, identifikace nedostatků a navržení postupů pro jejich odstranění.

 

Projektové žádosti
KLIENT: M’AM’ALOCA
REALIZACE: březen 2011
DODANÉ SLUŽBY: Psaní projektových žádostí, aktualizace a příprava projektových záměrů.

 

Spolupráce na projektu „Raising Professional Competences of Graduates – Towards Higher Competitiveness on the Europan Labour Market“
KLIENT: AVE Learning
REALIZACE: únor 2011
DODANÉ SLUŽBY: Spolupráce při přípravě, realizaci a využívání výstupů projektu „Raising Professional Competences of Graduates – Towards Higher Competitiveness on the European Labour Market“ z programu Leonardo da Vinci – Partnerství.

 

Spolupráce na projektu „Odborný program dalšího profesního vzdělávání obchodníků“
KLIENT: SKILLS, spol. .s.r.o.
REALIZACE: leden 2011
DODANÉ SLUŽBY: Spolupráce při přípravě, realizaci a využívání výstupů projektu „Odborný program dalšího profesního vzdělávání obchodníků“ z Operačního programu Přeshraniční spolupráce – Podpora rozvoje podnikatelského prostředí a cestovního ruchu.

 

Poradenské služby
KLIENT: SKILLS, spol. .s.r.o.
REALIZACE: leden 2011
DODANÉ SLUŽBY: Poradenské a konzultační služby k dotačním možnostem na vzdělávání.

 

Vzdělávání
KLIENT: AMICUS VINAE, s.r.o.
REALIZACE: leden 2011
DODANÉ SLUŽBY: Vzdělávání jedné osoby v oblasti čerpání dotací z mezinárodních fondů.

 

Založení občanského sdružení na Slovensku
KLIENT: AMICUS VINAE, s.r.o.
REALIZACE: prosinec 2010
DODANÉ SLUŽBY: Odborné poradenství při založení občanského sdružení na Slovensku, smlouva o založení sdružení, návrh na registraci, stanovy.

 

Zpracování žádosti k projektu „Vzdělávací program Kadeřník/vizážista/manažer stejných nebo příbuzných provozů“
KLIENT: Egoo, s.r.o.
REALIZACE: listopad 2010
DODANÉ SLUŽBY: Zpracování žádosti o získání dotace z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost – Podpora nabídky dalšího vzdělávání; konzultace záměru s příslušnými úřady, písemné vypracování žádosti včetně povinných příloh, zpracování rozpočtu a cash-lfow projektu.

 

Rozvoj čtenářské gramotnosti
KLIENT: ABC MUSIC, v.o.s.
REALIZACE: listopad 2010
DODANÉ SLUŽBY: Zpracování žádosti o získání dotace na projekt „Rozvoj čtenářské gramotnosti žáků základních škol“ z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

 

Zpracování žádosti k projektu „Podpora propagace vinařství z oblasti Pavlova na mezinárodní úrovni“
KLIENT: SKILLS, spol. s.r.o.
REALIZACE: listopad 2010
DODANÉ SLUŽBY: Zpracování žádosti o získání dotace na projekt z Fondu mikroprojektů OP PS Slovenská republika – Česká republika; konzultace záměru s příslušnými úřady, písemné vypracování žádosti včetně povinných příloh, zpracování rozpočtu a cash-flow projektu.

 

Zpracování žádosti k projektu „Podpora propagace vinařství a cestovního ruchu pro oblast Pavlova“
KLIENT: SKILLS, spol. s.r.o.
REALIZACE: listopad 2010
DODANÉ SLUŽBY: Zpracování žádosti o získání dotace na projekt z Programu rozvoje venkova ČR – Podpora cestovního ruchu; konzultace záměru s příslušnými úřady, písemné vypracování žádosti včetně povinných příloh, zpracování rozpočtu a cash-flow projektu.

 

Zpracování žádosti k projektu „Vypracování žádosti v Operačním programu Životní prostředí – PO 4 – Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží“
KLIENT: SBP Consult, s.r.o.
REALIZACE: listopad 2010
DODANÉ SLUŽBY: Konzultace záměru s příslušnými úřady, písemné vypracování žádosti včetně povinných příloh, veškeré související činnosti.

 

Zpracování žádosti k projektu „prezentace společnosti na veletrhu Euroshop 2011″
KLIENT: Z O K – system s.r.o.
REALIZACE: listopad 2010
DODANÉ SLUŽBY: Zpracování žádosti o získání dotace na projekt z Operačního programu Podnikání a Inovace – Marketing; konzultace záměru s příslušnými úřady, písemné vypracování žádosti včetně povinných příloh, zpracování rozpočtu a cash-flow projektu.

 

Zpracování žádosti k projektu „Rekonstrukce vinného sklípku“
KLIENT: Petr Hrabal
REALIZACE: říjen 2010
DODANÉ SLUŽBY: Zpracování žádosti o získání dotace na projekt z Programu Rozvoj venkova, Opatření ke zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby.

 

Spolupráce na projektu „Sociální začleňování sociálně vyloučených osob a osob ohrožených sociálním vyloučením včetně odstraňování bariér v jejich přístupu ke vzdělávání a k zaměstnání, cestou zajištění a zvyšování dostupnosti, kvality a kontroly služeb“
KLIENT: B &M Audit, s.r.o.
REALIZACE: září 2010
DODANÉ SLUŽBY: Spolupráce při přípravě, realizaci a využívání výstupů projektu z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost – Podpora sociální integrace a sociálních služeb.

 

Konzultační služby
KLIENT: OK EXPRESS, spol. s.r.o.
REALIZACE: květen 2010
DODANÉ SLUŽBY: Konzultační služby v oblasti fondů EU se zaměřením na vytvoření možností k podnikání v oblasti cestovního ruchu.

 

Zpracování žádosti k projektu „Celofiremní vzdělávání zaměstnanců a finančních poradců – OSVČ“
KLIENT: IMG, a.s.
REALIZACE: květen 2010
DODANÉ SLUŽBY: Zpracování žádosti o získání dotace na projekt z Operačního programu Praha Adaptabilita; konzultace záměru s příslušnými úřady, písemné vypracování žádosti včetně povinných příloh, zpracování rozpočtu a cash-flow projektu.

 

Odborné poradenství
KLIENT: IMG,a.s.
REALIZACE: duben – květen 2010
DODANÉ SLUŽBY: Odborné poradenství (úvodní konzultace, dotační audit, vyhledávání vhodných otevřených výzev, závěrečná konzultace); Zpracování žádosti o získání dotace na celofiremní vzdělávání zaměstnanců a finančních poradců – OSVČ z OP PA.

 

Konzultační poradenství
KLIENT: Lovochemie ,a.s.
REALIZACE: březen 2010
DODANÉ SLUŽBY: Zpracování žádosti o získání dotace na projekt s pracovním názvem: „firemní školka“ z OP LZZ.

 

Zpracování žádosti k projektu „Firemní školka“
KLIENT: PREOL, a.s.
REALIZACE: březen 2010
DODANÉ SLUŽBY: Zpracování žádosti o získání dotace na projekt z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost; konzultace záměru s příslušnými úřady, písemné vypracování žádosti včetně povinných příloh, zpracování rozpočtu a cash-flow projektu.

 

Zpracování žádosti k projektu „nákup a rekonstrukce výrobní haly – bývalé kotelny a asamace mazutové nádrže v Kutné Hoře“
KLIENT: D-MOTOR
REALIZACE: březen 2010
DODANÉ SLUŽBY: Zpracování žádosti o získání dotace na projekt z Operačního programu Podnikání a Inovace – Nemovitost; konzultace záměru s příslušnými úřady, písemné vypracování žádosti včetně povinných příloh, zpracování rozpočtu a cash-flow projektu.

 

Zpracování žádosti k projektu „rekonstrukce stávající výrobní haly a přestavby nových prostor v obci Libochovice“
KLIENT: DRÁTĚNÝ PROGRAM, s.r.o.
REALIZACE: březen 2010
DODANÉ SLUŽBY: Zpracování žádosti o získání dotace na projekt z Operačního programu Podnikání a Inovace – Nemovitost; konzultace záměru s příslušnými úřady, písemné vypracování žádosti včetně povinných příloh, zpracování rozpočtu a cash-flow projektu.

 

Konzultace k projektům mezinárodní spolupráce
KLIENT: SPB Consult, s.r.o.
REALIZACE: leden – listopad 2010
DODANÉ SLUŽBY: Zpracování 2 analýz potřebnosti a 2 kompletních žádostí na projekty:
1. Vzdělávání posudkových lékařů na území hl. města Prahy
2. Vzdělávání v oblasti využití ICT pro řízení pražského zdravotnictví;
Vypracování žádosti v OP ŽP – zkvalitnění nakládání s odpady
Zpracování projektu na mezinárodní spolupráci výzva č. 51 s
tématem domácí násilí RIAPS – linku důvěry. Konzultace k projektům mezinárodní spolupráce.

 

Zpracování projektu na mezinárodní spolupráci
KLIENT: SBP Consult, s.r.o.
REALIZACE: leden 2010
DODANÉ SLUŽBY: Zpracování projektu na mezinárodní spolupráci s tématem domácí násilí pro RIAPS – linku důvěry; zpracování analýzy potřebnosti, příprava rozpočtu projektu, zpracování projektové žádosti v programu Benefit 7.

 

Implementace projektu Active A.G.E.
KLIENT: AMSTERDAM-PARIS-PRAHA INSTITUT, s.r.o.
REALIZACE: prosinec 2009
DODANÉ SLUŽBY: Komplexní zajištění implementace projektu Active A.G.E., financovaného programem URBACT.

 

Společná účast při veřejné soutěži
KLIENT: EUFC CZ s.r.o.
REALIZACE: prosinec 2009
DODANÉ SLUŽBY: Zpracování studie proveditelnosti u projektového záměru Rozvoj oficiálního portálu pro podnikání a export (BusinessInfo.cz) ve vazbě na Portál veřejné správy a další IS veřejné správy.

 

E-learningové kurzy soft skills nositelem efektivnějšího vzdělávání
KLIENT: VOX, a.s.
REALIZACE: listopad 2009
DODANÉ SLUŽBY: Zpracování žádosti o získání dotace na projekt z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost – Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Plzeňském kraji.

 

„Firemní školka pro zaměstnance“, „Vzdělávání pracovníků v sociální sféře z pražských nevládních organizací, pražských městských částí a příspěvkových organizací pražských městských částí“
KLIENT: SBP Consult, s.r.o.
REALIZACE: říjen 2009
DODANÉ SLUŽBY: Kompletní žádost o získání dotace z Operačního programu Praha – Adaptabilita; příprava výzkumného šetření, návrh metodologie, provedení empirického šetření, organizační zajištění sběru dat, zpracování rozpočtu a cash-flow projektu, vyhledání vhodných partnerů, konzultace.

 

Uspořádání mediálních workshopů
KLIENT: AMSTERDAM-PARIS-PRAHA INSTITUT, s.r.o.
REALIZACE: říjen 2009
DODANÉ SLUŽBY: Spolupráce na plnění veřejné zakázky „Informativní a mediální workshopy komunitárního programu PROGRESS v České republice“.

 

LORMA – návrat z mateřské dovolené
KLIENT: LORMA kadeřnické studio, s.r.o.
REALIZACE: červenec 2009
DODANÉ SLUŽBY: Kompletní zpracování projektové žádosti Podpora souladu pracovního a soukromého života – Vzdělávání a podpůrné aktivity pro osoby vracející se z rodičovské dovolené zpět na trh práce a na aktivity zaměřené na rodiče samoživitele do OP Praha Adaptabilita.

 

LORMA – kadeřníci
KLIENT: LORMA kadeřnické studio, s.r.o.
REALIZACE: červenec 2009
DODANÉ SLUŽBY: Kompletní zpracování projektové žádosti Vzdělávací kurzy pro vlastní zaměstnance kadeřnického studia do OP Praha Adaptabilita.

 

Inovační projekt na tvorbu inovační technologie do nápojových automatů
KLIENT: Avenod CZ s.r.o.
REALIZACE: červen 2009
DODANÉ SLUŽBY: Příprava registrační žádosti o dotaci z fondů EU z Operačního pogramu Podnikání a inovace na nákup a zabudování IT technologie do nápojových automatů – Projekt Inovace.

 

Dotační poradenství
KLIENT: Cheval, s.r.o.
REALIZACE: deben 2009
DODANÉ SLUŽBY: Poskytování služeb při realizaci služeb v oblasti dotačního poradenství při přípravě žádostí o dotaci z fondů Evropské Unie.

 

Zlatý podzim – rekonstrukce sanatoria na domov pro seniory
KLIENT: GOLDEN AUTUMN INVESTMENT a.s.
REALIZACE: listopad 2008
DODANÉ SLUŽBY: Odborné poradenství, konzultace a zpracování dotačního auditu v rámci možností získání dotace v oblasti domů pro seniory.

 

Výměna zkušeností v oblasti inovací v dalším vzdělávání
KLIENT: Minerva vzdělávací společnost, s.r.o.
REALIZACE: listopad 2008
DODANÉ SLUŽBY: Zpracování žádosti o získání dotace na projekt z Technické asistence Finančního mechanismu EHP/Norska; vyhledání vhodného dotačního titulu, konzultace záměru s příslušnými úřady, písemné vypracování projektu včetně povinných příloh, zpracování rozpočtu a cash-flow projektu.

 

Odborné poradenství
KLIENT: Golden Autumn Investment, a.s.
REALIZACE: říjen 2008
DODANÉ SLUŽBY: Odborné poradenství v úvodní konzultaci, dotačním auditu, vyhledávání vhodných otevřených výzev, závěrečné konzultaci, zasílání Newsletteru.

 

Klub 50+
KLIENT: Večernice o.s.
REALIZACE: říjen 2008
DODANÉ SLUŽBY: Kompletní zpracování žádosti projektu Inovační síť online podpory znevýhodněných skupin žen při vstupu na trh práce do ESF ČR.

 

Investice do tiskařského stroje
KLIENT: PRINCO International, spol. s r.o.
REALIZACE: září – leden 2008, 2009
DODANÉ SLUŽBY: Kompletní zpracování žádosti o získání dotace v hodnotě 5 mil. Kč na tiskařský stroj z OP Praha Konkurenceschopnost.

 

Dotační audit v marketingové oblasti
KLIENT: PAVEL KUKLÍK
REALIZACE: září 2008
DODANÉ SLUŽBY: Odborné poradenství, konzultace a zpracování dotačního auditu v rámci možností získání dotace v marketingových službách.

 

Rekonstrukce bývalého skladu na výrobní halu
KLIENT: S.O.S. DIFAK s.r.o.
REALIZACE: srpen – únor 2008, 2009
DODANÉ SLUŽBY: Kompletní zpracování žádosti z Operačního porgramu Podnikání a Inovace – Stavební úpravy a oprava objektu společnosti z bývalého skladu na výrobní část.

 

Rekonstrukce bývalé budovy JZD na výrobní halu
KLIENT: Z O K – system s.r.o.
REALIZACE: srpen – leden 2008, 2009
DODANÉ SLUŽBY: Kompletní zpracování projektové žádosti z Operačního programu Podnikání a Inovace – Nemovitost – rekonstrukce objektu sila na výrobní halu.

 

Konzultační poradenství
KLIENT: update software s.r.o.
REALIZACE: od července 2008
DODANÉ SLUŽBY: Odborné poradneství klientům update software o dotačních možnostech v rámci Strukturálních fondů.

 

Dotační audit v oblasti služeb
KLIENT: Alois Dallmayr Automaten – Service s.r.o.
REALIZACE: červenec 2008
DODANÉ SLUŽBY: Odborné poradenství, konzultace a zpracování dotačního auditu v rámci možností získání dotace v oblasti služeb.
Vzdělávání pracovníků v oboru marketingu
KLIENT: Mission, s.r.o.
REALIZACE: únor – březen 2008
DODANÉ SLUŽBY: Zajištění kompletní dokumentace pro projekt dvouletého vzdělávání pracovníků v oboru marketingu.

 

Inovační poradenství a koučink pro podnikatele
KLIENT: Cheval, s.r.o.
REALIZACE: leden-duben 2008
DODANÉ SLUŽBY: Příprava studií proveditelnosti a koučink v oblasti podnikových inovací v rámci projektu, financovaného Evropskou unií.

 

Vzdělávací centrum pro živnostníky a drobné podnikatele v oblasti informačních technologií
KLIENT: Institut pro informační společnost
REALIZACE: leden – březen 2008
DODANÉ SLUŽBY: Kompletní příprava žádosti o dotaci z fondů EU pro založení a dvouletý provoz vzdělávacího centra zaměřeného na informační technologie.

 

Centrum pro podporu absloventů, vstupujících na trh práce
KLIENT: Institut pro informační společnost
REALIZACE: leden – březen 2008
DODANÉ SLUŽBY: Kompletní příprava žádosti o dotaci z fondů EU pro založení a dvouletý provoz centra pro podporu studentů Univerzity Karlovy, kteří končí studium nebo jsou čerstvými absolventy.

 

Vzdělávací program pro pražské střední školy – informační technologie
KLIENT: Institut pro informační společnost
REALIZACE: leden – březen 2008
DODANÉ SLUŽBY: Kompletní příprava žádosti o dotaci z fondů EU pro inovace vzdělávacích programů pražských středních škol v oblasti informačních technologií.

 

Síť podnikatelských center v Praze
KLIENT: Hospodáři ČR, Hospodáři Praha, Hospodářské provozní družstvo
REALIZACE: prosinec 2007 – březen 2008
DODANÉ SLUŽBY: Příprava kompletní projektové dokumentace pro provoz sítě vzdělávacích podnikatelských center na území hl. m. Prahy.

 

pixelstats trackingpixel

Komentáře nejsou povoleny.