Inovace technologií

Evropská rozvojová agentura přináší do České republiky zahraniční know-how v oblasti firemních inovací. Mezi hlavní nosná témata patří:

 • Strategická spolupráce, síťování, vytváření a provoz klastrů
 • Inovace produktů
 • Inovace služeb
 • Inovace procesů
 • Inovační kultura, inovační prostředí
 • Inovační strategie
 • Benchmarking inovací
 • Mezinárodní spolupráce v oblasti podpory inovací
 • Marketing inovací
 • Řízení inovací
 • Technology roadmapping (technologické plánování)

Ve všech těchto oblastech poskytujeme vzdělávání, poradenství a expertní podporu, která je zaštítěna podporou Evropské unie a významných evropských aktérů na poli firemních inovací.

V rámci silného mezinárodního konsorcia realizujeme projekt ACCESS, který je zaměřen na regionální inovační systémy v sektorech biotechnologií, potravinářství a mechatroniky.

pixelstats trackingpixel

Komentáře nejsou povoleny.