CENILS

CENILS_logoCENILS (Central European Network for knowledge based on Innovative Light Sources) je dvouletý projekt, který je kofinancovaný Evropským fondem regionálního rozvoje. Realizace probíhá v šesti státech EU – Itálii, České republice, Slovensku, Maďarsku, Německu a Polsku. Projekt se soustředí na inovativní zdroje světla (Innovative light sources), které jsou jedny z nejlepších nástrojů na zkoumání složení látek a to především na jejich molekulární úrovni. Znalost složení sloučenin a jejich reakce na vnější podněty zase umožňují pozdější využití ve velkém množství vědních a technologických oborů. I přes nesporné výhody nedochází v cílových zemích střední Evropy k dostatečnému využívání potenciálu výše zmíněných inovativních zdrojů světla. Dalším problémem, který je třeba překonat, je nedostatečné propojení výzkumu a aplikace ve výrobě.

Hlavní cíle:

1) Posílení regionální soudržnosti pomocí podpory znevýhodněných regionů ve využívání inovativních světelných zdrojů
2) Vyškolení personálu ve vhodném využívání IZS
3) Posílení spolupráce na nadnárodní úrovni (spojení univerzit, byznysu, výzkumných center apod.)
4) Propojení výzkumu a praktického využití

Kroky k dosažení vytyčených cílů:

1) Vytvoření mezinárodní sítě skládající se z univerzit, výzkumných center a podnikatelských subjektů
2) Vyškolení vybrané skupiny lidí z akademické, podnikové a výzkumné sféry (za pomoci seminářů, workshopů, studijních cest apod.)
3) Propojení výzkumu a průmyslové výroby formou studijních návštěv v laboratořích, networkingu expertů a zpřístupnění výzkumné infrastruktury partnerů projektu malým a středním podnikům

Projekt CENILS je realizován v rámci OP Nadnárodní spolupráce a spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj.

Přehled zveřejněných tiskových zpráv:

První tisková zpráva: 1st_press_rel
Druhá tisková zpráva: 2nd_press_rel
Třetí tisková zpráva: 3rd_press_rel

Novinky v projektu CENILS:

Projekt CENILS vstupuje do závěrečné fáze realizace . Na říjen a prosinec 2014 jsme zajistili účast instituce CEITEC na pilotních experimentech v laboratořích Elettry a Univerzity v Nové Gorici, které zahrnují experimenty v oblastech:

1)  Characterisation of small organic molecules (Porphyrins or Phtalocyanines). Applications in several fields: photovoltaics, photodynamic therapy

2) Investigation of novel thin films for photovoltaics applications. CIGS = Copper Indium Gallium Selenide

3) Temporal characterisation of HHG pulses. Demonstration of basic working principles of ILS.

Kromě zajišťování studijních návštěv se ERA CENILS tým věnuje přípravě závěrečné konference/workshopu, který proběhne 11. prosince v Praze. Sledujte, prosím, stránky projektu v angličtině pro více informací o vědecké spolupráci a stránky ERA pro informace o workshopu!

logos_CEEUerdf_forweb_01

pixelstats trackingpixel

Komentáře nejsou povoleny.