E2BEBIS

bio_banner-1024x239

E2BEBIS (Environmental and Economic BEnefits from Biochar clusterS in the Central area) je mezinárodní projekt, jehož hlavním cílem je zvýšit všeobecné povědomí o novém ekologickém přístupu k zemědělství – konkrétně o využití biouhlu. 

E2BEBIS_logo_RGB_napisE2BEBIS je dvouletý projekt, který je realizován v pěti zemích EU – Itálii, Polsku, Slovensku, Slovinsku a České republice a je financován Evropským fondem pro regionální rozvoj. Projekt E2BEBIS reaguje na mimořádný potenciál pyrolýzy a jejího produktu, ekologického hnojiva (biouhlí), které je odborníky považováno za udržitelný způsob likvidace odpadu, výroby zelené energie a produkce přísad do půdy. Projekt je financován z programu Central Europe a spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

logos_CEEUerdf_forweb_01

V rámci projektu jsou podnikány následující kroky, které povedou k většímu využívání biouhlu ve Střední Evropě, ke zvýšení informovanosti o biouhlu a napomohou prosadit kvalitnější legislativní úpravu v zúčastněných státech:

1)     Projekt pomáhá připravit otevření sedmi regionálních biouhelných klastrů, založených na pyrolýze, které budou využívat lokálně dostupnou biomasu. 

2)     Průběžně jsou vytvářeny analýzy proveditelnosti, které společně s fungujícími zařízeními poskytnou názorné příklady využití pyrolýzy a biouhlu a výrazně tak přispějí k jejich rozšiřování.

3)     E2BEBIS aktivně sleduje stav legislativy v jednotlivých účastnických státech a vytváří návrhy konkrétní řešení pro zlepšení současného stavu legislativního rámce.

4)     Projekt aktivně informuje zainteresované osoby, úřady a firmy o možnostech a omezeních využívání biouhlu a přispívá tak k rozšíření obecného povědomí o pyrolýze a biouhlu.

Vedoucím celého projektu je Boloňská univerzita (Itálie), Evropská rozvojová agentura, s.r.o. je jedním z jejích českých partnerů. Kromě Evropské rozvojové agentury se projektu účastní Technická univerzita v Ostravě, Výzkumné vědecké centrum v Bistre Ptuji (Slovinsko), Instytut ceramiki i materiałów budowlanych, Zakłady inżynierii procesowej i srodowiska a Institut Poltegor (Polsko), Národní unie horských obcí UCEM (Itálie) a BJ ENERGY (Slovensko).

Více o projektu se můžete dočíst v projektovém letáku: Leták_E2BEBIS_CZ

Průběh projektu

V současnosti projektoví partneři pracují na studiích proveditelnosti a zpracovávají informace o situaci v jednotlivých zemích týkající se legislativních podmínek pro výrobu a využívání biouhlu. Proběhla již většina otevřených seminářů jednotlivých partnerů, kde byla problematika biouhlu a jeho využití prezentována široké veřejnosti. Jednotliví partneři absolvovali na studijní návštěvy různých evropských zařízení na výrobu biouhlu, aby mohli získané poznatky využít v připravovaných materiálech pro zakládání klastrů v jednotlivých zemích.

IMG_1374Společně s vybranými novináři z jednotlivých zemí jsme se účastnili vzdělávací návštěvy v rakouské společnosti Sonnenerde. Více si můžete přečíst v reportáži z návštěvy a z článku, který vyšel v českém Deníku dne 30. 6. 2014.

 

 

 

 

Zúčastnění partneři se pravidelně potkávají, aby se vzájemně informovali o plnění stanovených cílů a společně řešili případné problémy.

Následující událost v projektu:

Prezentace projektu na veletrhu Fiera Di Sant´Alessandro v italském Bergamu (5.-7.9.2014). 

Více informací o projektu a jeho průběhu naleznete na jeho webových stránkách.

V případě zájmu o další informace o projektu, kontaktujte prosím:
Martinu Černíkovou (martina.cernikova(zavináč)eracr.cz, tel. 222 769 700)

For information about this project in English please visit our English website

IMG_1384

biouhel_ruka

pixelstats trackingpixel

Komentáře nejsou povoleny.