ACCESS

Cílem projektu ACCESS je urychlení regionální konkurenceschopnosti a sektorové dokonalosti skrze nástroje inovačního managementu a technik. Tohoto hlavního úkolu bude dosaženo prostřednictvím sérií aktivit, které se ve zkratce dají popsat jako:

  • podpora porozumění sektorovým inovacím – projektoví partneři zrealizují sektorové audity, které v uvedených oblastech povedou k většímu porozumění inovacím. Jedná se především o obory – potravinářství, biotechnologie a strojírenství
  • zpřístupnění znalostí o inovacích v různých sektorech a vyvinutí učebních osnov pro jednodušší neregionální výměnu zkušeností v relevantních oblastech

Vysoce kvalitní konsorcium projektu ACCESS je tvořeno 11 partnery pocházejícími z Rakouska, České republiky, Německa, Maďarska, Itálie, Polska, Slovenska a Slovinska.

Projekt ACCESS je spolufinancován programem Central Europe a Evropským fondem regionálního rozvoje.

Stránky projektu: www.central-access.eu.

 

 

 

pixelstats trackingpixel

Komentáře nejsou povoleny.