Inovace ve vzdělávání

Evropská rozvojová agentura přináší do České republiky zahraniční know-how v oblasti inovací ve vzdělávání, zaměřených na:

  • Primární, sekundární a terciární vzdělávání
  • Další vzdělávání
  • Mezinárodní výměnu zkušeností v oblasti vzdělávání

Díky účasti v mezinárodním konsorciu RENEW získává Evropská rozvojová agentura nejnovější informace o dalším vzdělávání v oblasti mezinárodní spolupráce a jejího financování. V průběhu projektu i po jeho ukončení nabídne Evropská rozvojová agentura českým subjektům kompletní know-how mezinárodního konsorcia prostřednictvím vzdělávacích a poradenských akcí.

 

pixelstats trackingpixel

Komentáře nejsou povoleny.