Projekt Go TOUR

Evropská rozvojová agentura má bohaté zkušenosti také s realizací mezinárodních výměnných programů. V první polovině roku 2014 plnila roli zprostředkujícího partnera v rámci projektu GO TOUR, který byl financován z programu Leonardo da Vinci a paralelně probíhal také v Belgii, Španělsku, Portugalsku, Litvě a na Maltě. Cílem projektu bylo podpořit kvalitu cestovního ruchu a přispět k ochraně kultury a kulturního dědictví.

Ve spolupráci s italskou neziskovou organizací Eurokom Association zajistila Evropská rozvojová agentura v rámci tohoto projektu stáže v oblasti cestovního ruchu a kultury pro 9 mladých lidí z Itálie. Po dobu 20 týdnů měli stážisté možnost si rozšířit nejen své profesní znalosti a zkušenosti, ale také si i zlepšit svoji jazykovou vybavenost.

Hostujícími organizacemi byly instituce z oblasti cestovního ruchu a kultury, jako jsou hotely, cestovní agentury, muzea, galerie apod. Příkladem lze uvést:

Hotel Panorama

Cestovní kancelář Azzurra Tours

Muzeum gastronomie

Galerie Vernon

CIANT – Mezinárodní centrum pro umění a nové technologie

 

Evropská rozvojová agentura byla zodpovědná za zdárný průběh realizace projektu v České republice. Jejím úkolem bylo zajistit pro účastníky projektu odpovídající stáž dle jejich odborného profilu a postarat se o veškeré administrativní náležitosti včetně ubytování stážistů. Evropská rozvojová agentura také realizovala pro stážisty kurz českého jazyka, v rámci něhož se mohli seznámit nejen se základy daného jazyka, ale rovněž i poznat českou kulturu a zvyklosti.

pixelstats trackingpixel

Komentáře nejsou povoleny.