Další vzdělávání mezinárodně

Bez n‡zvu-1

 

Evropská rozvojová agentura, s. r. o. realizovala od ledna 2013 do prosince 2014 další projekt zaměřený na inovace ve vzdělávání, zaměřený tentokrát na vzdělávání v oblasti projektového managementu a fundraisingu. Realizaci projektu nám umožnil grant z Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost. Projekt bude probíhat po dobu 24 měsíců.

Projekt „Další vzdělávání v možnostech mezinárodní spolupráce“ reagoval na výzvu Středočeského kraje Středočeský kraj – Výzva č. 2 pro GP – oblast podpory 3.2  (oblast Další vzdělávání) a byl podpořen z Evropského sociálního fondu (ESF). Cílem projektu bylo zlepšit ve Středočeském kraji nabídku dalšího vzdělávání, a to vzdělávání ve velmi důležité oblasti, jíž je zapojení do mezinárodních projektů.

Evropské programy na podporu mezinárodní spolupráce poskytují významnou přidanou hodnotu po obsahové i finanční stránce, Česká republika však v tomto ohledu zaostává za většinou zemí EU a potenciál mezinárodních programů plně nevyužívá. Projekt „Další vzdělávání v možnostech mezinárodní spolupráce“ si kladl za cíl právě tyto nedostatky odstranit. Prostředkem k tomu bylo především vytvoření b-learningového kurzu (prezenčního kurzu doplněného e-learningem a Portálem mezinárodní spolupráce) zaměřeného na neziskový a veřejný sektor. Kromě b-learningového kurzu vznikla také příručka „Mezinárodní projekty po roce 2014″.

Kurz, který byl vytvořen během projektu, byl průběžně konzultován s lektory a poté převeden do formy příručky pro lektory a vzdělávacího portálu pro účastníky dalšího vzdělávání. Součástí portálu je i e-learningový kurz a především burza projektů, ve které mohou zájemci o mezinárodní projekty vyhledávat vhodné projekty pro zapojení.

Kurzy i metodika byly v průběhu projektu otestovány na skupině lektorů měkkých dovedností. Lektoři se v průběhu projektu vyjádřili k podobě metodiky a vzdělávacího portálu a následně si vyzkoušeli s pomocí těchto nástrojů vést vzdělávací kurzy v různých místech Středočeského kraje.

Přínosy projektu:

  • vyškolení osmi lektorů v oblasti vzdělávání v mezinárodní spolupráci
  • vyškolení cca 70 účastníků dalšího vzdělávání v možnostech mezinárodní spolupráce (proběhlo osm kurzů po cca osmi účastnících)
  • vznik metodiky pro lektory, kteří by v této oblasti chtěli vyučovat
  • vznik vzdělávací platformy, která obsahuje e-learningové kurzy, databázi úspěšných projektů, burzu projektů a fórum pro výměnu zkušeností s mezinárodní spoluprací – www.projekty.eracr.cz

Cílem projektu je zvýšit počet jednotlivců, kteří znají mezinárodní dotační programy a umějí je aktivně využívat. S tím souvisí také cíl zvýšení celkového počtu účastníků v mezinárodních evropských programech ze Středočeského kraje, což povede k následnému zlepšení situace v kraji díky mezinárodní spolupráci a přísunu know-how i dodatečných finančních prostředků z mezinárodních dotačních programů.

Novinky:

31. 12. 2014 Projekt byl ukončen
Projekt Další vzdělávání v možnostech mezinárodní spolupráce byl úspěšně ukončen 31. 12. 2014. Všechny jeho výstupy naleznete především na Portálu mezinárodní spolupráce (www.projekty.eracr.cz), který bude nadále aktualizován v rámci udržitelnosti projektu.

2.12. 2014 Finalizovali jsme příručku Projekty mezinárodní spolupráce po roce 2014
Příručku si můžete stáhnout zde. Metodiku jsme rovněž vytiskli v nákladu 50 kusů. Pokud o ni máte zájem, kontaktujte manažerku projektu Štěpánu Těžkou

9.7.2014: Zveřejnili jsme video ze semináře v Kutné Hoře.

18. 6. 2014: Kvůli nemoci lektorky musel poslední seminář vést odborný pracovník projektu, pan Mgr. Martin Synkule, MA. Přes tuto drobnou komplikaci proběhly byla tímto úspěšně uzavřena řada 8 seminářů ve Středočeském kraji. Celkem jsme během 8 seminářů proškolili 68 zástupců středočeských neziskových organizací a veřejných institucí. Zájem byl hlavně z řad učitelů a zástupců městských úřadů.

16. 4. 2014: Úspěšně proběhl první seminář v Kolíně. Následovat bude dalších 7 seminářů v Kladně, Mladé Boleslavi, Nymburce, Benešově, Berouně, Rakovníku a Kutné Hoře. Více informací o seminářích včetně fotografií naleznete zde.

28.3. 2014: Proběhlo třetí setkání s lektory, kteří jsou tímto připraveni vést semináře ve Středočeském kraji. Na základě jejich připomínek byl upraven Portál mezinárodní spolupráce, který byl spuštěn na stránkách www.projekty.eracr.cz. Více informací zde.

11.12. 2013: Proběhlo druhé setkání s lektory. Více informací o setkání zde.

19. 3. 2013: Proběhlo první setkání s lektory, kterým moc děkujeme za spolupráci. Více informací o setkání zde.

25. 2. 2013: Bylo vybráno 8 lektorů, kteří se zúčastní projektu. První setkání s lektory proběhne 19. března.

4. 2. 2013: Pro projekt hledáme lektory ze Středočeského kraje, kteří mají zájem o oblast mezinárodní spolupráce. Více informací zde. Termín pro zasílání CV je 24. 2. 2013.

22. 1. 2013: Tisková zpráva k zahájení projektu ke stažení zde.

 

pixelstats trackingpixel

Komentáře nejsou povoleny.