ELMI

logo-elmi

Cílem projektu ELMI (Enhancing Labour Market Integration of elderly family carers through skills improving) je nabídnout osobám, které ve svém volném čase pečují o své blízké, možnost prohloubit své dovednosti v e‑learningovém kurzu, který jim poskytne nejen cenné informace z oblasti neformální péče, ale také solidní základ pro hledání práce v tomto oboru. Tento kurz aktuálně úspěšně funguje v Itálii a v rámci projektu bude přenesen do Rumunska a částečně rovněž do zemí střední Evropy (České republiky a Polska).

Cílem tohoto e-learningového kurzu je zprostředkovat amatérským pečovatelům dovednosti a kompetence užitečné při poskytování kvalitnější péče a také snížit riziko stresu nebo syndromu vyhoření. Kurz je dostupný na webové stránce corso.caregiverfamiliare.it a je složen z 18 didaktických částí s celkovou délkou asi 60 hodin.

Témata kurzu:

  • péče o staré osoby (koupání, krmení, oblékání);
  • problémy způsobenými nejběžnějšími chorobami (Alzheimerova a Parkinsonova choroba, následky mrtvice aj.);
  • stres a syndrom vyhoření;
  • komunitní přístup k péči aj.

Projekt reaguje na současný demografický vývoj v Evropě, která čelí stárnutí populace a s tím i obrovskému zatížení zdravotního a sociálního systému evropských zemí. Jak v Rumunsku, tak v Polsku a České republice spočívá péče o starší osoby především na bedrech rodiny a formální péče o staré lidi je zde nedostatek. Cílem projektu je tedy rozvoj strategie na podporu rekvalifikace osob pečujících o blízké osoby na profesionální pečovatele, kterých je v zapojených zemích nedostatek.

Partneři projektu:

Pracovní plán projektu: 

  1. Příprava přenosu kurzu (zahrnuje analýzu potřeb cílové skupiny v Rumunsku a střední Evropě).
  2. Adaptace italského nástroje na rumunská specifika (překlad kurzu, adaptace vzhledem k rozdílným právním podmínkám v Rumunsku a rozdílné sociální situaci).
  3. Přenos italského nástroje do Rumunska (otestování celého kurzu na 40 osobách v Rumunsku a vybraných dvou modulů v České republice a v Polsku).
  4. Rozpracování modelu ECVET (začlenění kurzu do systému kreditů v odborném vzdělávání, podepsání memoranda o porozumění).

Projekt podpoří mobilitu kvalifikované pracovní síly v sektoru, kde je přítomnost rumunských pracovníků velmi žádaná (v Itálii je momentálně 150 000 rumunských žen pracujících jako domácí pečovatelky).

Celý projekt je financován v rámci Programu celoživotního učení – Leonardo da Vinci (aktivita Přenos inovací) a bude probíhat od 01. března 2014 do 28. března 2016. Projekt má rovněž svou webovou stránku.

LLP

Novinky

11. 11. 2014 Publikovali jsme druhou tiskovou zprávu projektu

6. – 8. 10. 2014 Probíhalo druhé mezinárodní setkání partnerů v Bukurešti

Více o setkání si můžete přečíst zde.

5. 9. 2014 Publikovali jsme první newsletter projektu:

4. 9. 2014 Tisková zpráva k zahájení projektu je ke stažení zde.

 

pixelstats trackingpixel

Komentáře nejsou povoleny.