IMESS

Mezinárodní magisterský kurz IMESS (IMESS: International Masters in Economy, State & Society) je implementován v rámci programu Erasmus Mundus. Jedná se o jeden z nejlepších evropských programů v oblasti mezinárodních studií a účastní se ho nejprestižnější evropské univerzity včetně Univerzity Karlovy v Praze, University College London (UCL, jedna z top 20 globálních univerzit), Bělehradské univerzity, Korvínovy univerzity v Budapešti, Helsinské unvierzity, Vysoké školy ekonomické v Moskvě, Jagellonské univerzity v Krakově a Univerzity v Tartu. Magisterský studijní program je zaměřen především na ekonomiku, politiku, bezpečnost, historii a společnost v regionech Střední a Východní Evropy, Pobaltí, Ruska, Kavkazu a Střední Asie.

Kromě Evropské rozvojové agentury se programu jako přidružené instituce účastní například Evropská banka pro obnovu a rozvoj, Národní srbská knihovna, Mezinárodní organizace pro migraci, Transparency International, Britská knihovna, Slovanská knihovna české Národní knihovny, Vědecký park Tartu, AIESEC Praha a Mezinárodní kulturní centrum z Polska.

pixelstats trackingpixel

Komentáře nejsou povoleny.