Erasmus – praktické stáže

 

Erasmus plus

Praktické stáže Erasmus pro AAU  : Přihlášky probíhají !!

Praktické stáže Erasmus pro VŠFS

 

Obecné informace o praktických stážích Erasmus:

Akademický rok 2014/2015

Konsorcium Evropské rozvojové agentury, s.r.o., Vysoké školy finanční a správní a Anglo-Americké univerzity nabízí studentům možnost vyjet v akademickém roce 2014/2015 na praktickou stáž ERASMUS do zahraničí.

Základní podmínky pro studenty vyjíždějící na pracovní/praktickou stáž prostřednictvím ERA:

 • Student musí být zapsán do akreditovaného bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu na VŠFS nebo AAU
 • stáž je určena pro studenty všech ročníků prezenčního, kombinovaného i distančního studia
 • Student musí být při finálním potvrzením stáže zapsán do akreditovaného bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu
 • Doba výjezdu na praktickou stáž může být až po absolvování studia (tzn. stážista nemusí mít v době výjezdu statut studenta, a může vyjet i jako absolvent).
 • Student může být občanem jakékoliv země
 • Pracovní stáž může trvat od 2 měsíců (minimálně) do 12 měsíců (maximálně)
 • Stipendium je udělováno maximálně na 3 měsíce pobytu
 • Stáž probíhá formou plného pracovního úvazku podle předem dohodnutého pracovního plánu

Kam mohu jet na stáž? Do země EU + Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Švýcarsko, Turecko.

Finanční podmínky:

 • Student obdrží prostřednictvím Evropské rozvojové agentury, s.r.o. stipendium.
 • Stipendium se poskytuje formou paušální částky na měsíc stáže v zahraničí, výše stipendia záleží (jako u studijních pobytů ERASMUS) na cílové zemi
 • Poskytované stipendium nemusí pokrýt veškeré náklady během pobytu v zahraničí, jedná se pouze o příspěvek.

Výše stipendií na akad. rok 2014/2015: Výše stipendií 2014-2015

Podmínky stáže:

 • Stáž se musí uskutečnit v podniku, školícím, výzkumném středisku nebo i v jiné organizaci.
 • Stáž se nesmí uskutečnit v institucích EU, organizacích spravujících programy EU a národních diplomatických misích (ambasády, konzuláty) domovské země studenta v zahraničí.
 • Jedná se o práci na plný pracovní úvazek podle předem dohodnutého pracovního plánu.

Výběr přijímající organizace:

 • Student si může sám najít instituci (firmu, úřad, neziskovou organizaci apod.), kde by mohl vykonávat stáž, jejíž obsah odpovídá studovanému oboru, a dohodnout si stáž.
 • Student si může vybrat z konkrétních nabídek stáží z katalogu Evropské rozvojové agentury (viz níže)
 • Student může vyplnit informace o požadované stáži a Evropská rozvojová agentura se pokusí zajistit vhodnou přijímající organizaci.

ERA Katalog Přijimací organizace 2014-2015

Facebook ERA Erasmus pracovních stáží

Předpokládaný termín konání výběrového řízení pro studenty VŠFS:  říjen/listopad 2014

 

Více o programu Pracovní stáže Erasmus

Erasmus-certifikat

Program Erasmus je nejvýznamnější aktivitou Evropské unie v oblasti vysokoškolského vzdělávání, který trvá již 25 let. Pomocí nejrůznějších nástrojů podporuje především mobilitu studentů, kteří vyjíždějí na studijní či pracovní stáže do zahraničí. Pracovní stáže Erasmus jsou důležitou součástí kvalitní přípravy budoucích odborníků napříč všemi obory a jejichž hlavním smyslem je studenty dostatečně připravit na požadavky pracovního trhu a pomoci jim po skončení studia nalézt vhodné zaměstnání.

Evropská rozvojová agentura se programu účastní jako koordinátor konsorcia s Vysokou školou finanční a správní, o. p. s. a Anglo-Americkou univerzitou Jsme certifikovaným poskytovvatelem Erasmus pracovních stáží.

(podrobně viz http://www.naep.cz/index.php?a=view-project-folder&project_folder_id=41&)

 

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.

Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

pixelstats trackingpixel

Komentáře nejsou povoleny.