Pro mladé podnikatele (Erasmus for young entrepreneurs)

Erasmus pro podnikatele byl zahájen v roce 2009, kdy vyjeli do zahraničí na zkušenou první podnikatelé. Od té doby vyjela za hranice více než tisícovka mladých podnikatelů.

Evropská rozvojová agentura jako jediná v ČR poskytla pracovní stáž již dvěma začínajícím podnikatelkám – Zsuzsanně z Maďarska a Kadi z Estonska.

Kadi vede neziskovou organizaci v Estonsku zabývající se lidskými právy a bezpečností, spadající pod Asociaci Spojených národů. Kadi přijela na čtyřměsíční stáž do Evropské rozvojové agentury v květnu. „Chtěla jsem se naučit, jak vést organizaci a jako vedlejší produkt jsem potkala i skvělý kolektiv. Doufám, že budu moci zde získané zkušenosti použít i v budoucnu v soukromém sektoru, až si založím svůj podnik.“

Program je podobně jako studijní výměnný pobyt ERASMUS financován z prostředků Evropské komise. Jeho cílem je výměna zkušeností a know-how prostřednictvím pobytu mladého podnikatele ve firmě v zahraničí. Mladý podnikatel dostává nejen zkušenosti z fungování zaběhnuté firmy v zahraničí, ale proniká také do oboru, ve kterém později může uspět se svým podnikáním. Přijímající firma těží z nových nápadů a dostává také nové informace o zahraničním trhu, které může zúročit při zahraniční expanzi. Stážista se také může stát zahraničním partnerem s firmou, kde vykonával stáž, podobně jako Aleš z Brna – přečtěte si jeho příběh zde:

Podnikatelský Erasmus: První Čech byl na zkušené v Belgii, rozjíždí byznys se spolujízdou

Účast v programu není věkově omezená, účastnit se mohou noví podnikatelé podnikající méně než 3 roky, začínající podnikatelé se zpracovaným podnikatelským plánem a poté zkušení podnikatelé s vlastní prosperující firmou. Stážista může podle místa stáže dostávat měsíční podporu v rozmezí 560 – 1100 EUR. Doba trvání stáže je 1 – 6 měsíců.

Program si klade za cíl rozvinout podnikatelského ducha a podpořit mezinárodní obchod mezi malými a středními podniky. Evropská komise by do budoucna ráda navýšila rozpočet, jehož výše je v současnosti 4,65 milionu EUR do roku 2014.

Více informací o programu: http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/

pixelstats trackingpixel

Komentáře nejsou povoleny.