VISIT


eu_flag_llp_en-011Projekt VISIT

 

Evropská rozvojová agentura má bohaté zkušenosti i na poli mezinárodních výměnných programů. Na konci roku 2013 a začátkem roku 2014 figurovala jako zprostředkující organizace v rámci projektu VISIT, který byl financován z programu Leonardo da Vinci a souběžně probíhal také v Nizozemsku, Portugalsku, Španělsku a na Kypru. Projekt si kladl za cíl zlepšit kvalitu turismu a přispět k ochraně kultury a kulturního dědictví.

Ve spolupráci s italským městem Santa Maria Capua Vetere zajistila Evropská rozvojová agentura v rámci tohoto projektu stáže v oblasti cestovního ruchu a kultury pro 21 mladých lidí z Itálie. Po dobu 17 týdnů měli stážisté možnost nejen načerpat nové znalosti a zkušenosti ve svém oboru, ale také si zlepšit svoji jazykovou vybavenost.

Hostujícími organizacemi byly instituce z oblasti cestovního ruchu a kultury, jako jsou hotely, turistická centra, muzea, galerie apod. Jako příklady lze uvést:

Hotel Aquapalace

Pražská informační služba

Památník národního písemnictví

Národní filmový archiv

Kulturní centrum Plechárna

 

Evropská rozvojová agentura byla zodpovědná za zdárný průběh realizace projektu v České republice. Jejím úkolem bylo zajistit pro účastníky projektu vhodnou stáž odpovídající jejich zaměření a postarat se o veškeré administrativní náležitosti včetně zajištění ubytování. Dále také Evropská rozvojová agentura realizovala kurz českého jazyka, v rámci něhož se stážisté mohli seznámit nejen se základy daného jazyka, ale i poznat českou kulturu a zvyklosti.

pixelstats trackingpixel

Komentáře nejsou povoleny.