Stáže ve firmách

Stáže ve firmách

ERA se v roce 2013 zapojila do projektu „Stáže ve firmách – vzdělávání praxí“
(registrační číslo CZ.1.07/3.1.00/41.0001). Internetové stránky projektu jsou: http://www.stazevefirmach.cz

Realizátorem projektu je Fond dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání (FDV) je příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV), v červnu 2012 zahájil realizaci projektu Stáže ve firmách – vzdělávání praxí

Hlavním cílem projektu je zavedení inovativního systému dalšího vzdělávání prostřednictvím stáží ve firmách a zvýšení uplatnitelnosti občanů na trhu práce. Projekt je určen pro občany České republiky nebo pro osoby s trvalým pobytem na území České republiky (mimo OSVČ a osoby se statusem studenta), které mají trvalé bydliště mimo hlavní město Praha. V první fázi bude v rámci projektu vzděláváno 5.000 účastníků. Zároveň budou zmapovány potřeby úpravy legislativy tak, aby se poskytování stáží stalo pro firmy atraktivním způsobem, jak získat kvalifikované pracovníky, a zvýšilo jejich motivaci stáže poskytovat. Projekt by měl i napomoci k ukotvení způsobu dalšího vzdělávání formou stáží do české legislativy.

Chcete se podílet na vytváření evropských projektů? Dozvědět se více o evropských dotačních fondech? Získat základní povědomí o projektovém managementu? Pak je stáž v ERA to co hledáte! Projekt Stáže ve firmách je určen pro všechny občany ČR (kromě OSVČ a studentů – ti mohou žádat o stáž prostřednictvím www.stazepromlade.cz s trvalým pobytem mimo hlavní město.  Stážista je pod stálým dohledem mentora, který stážistovi přiděluje práci a je zodpovědný za jeho rozvoj a zároveň stážistovi poskytuje zpětnou vazbu. Stážista během stáže získává cennou praxi, kterou poté může zúročit na pracovním trhu.

Stáž není placená, účastník má však nárok na stravné ve výši 20 Kč za každou odpracovanou hodinu.

Zaregistrujte se na www.stazevefirmach.cz a zažádejte o stáž u Evropské rozvojové agentury!

A co o své zkušenosti z programu řekla stážistka Magda?

„V rámci programu Stáže ve firmách jsem v Evropské rozvojové agentuře zatím absolvovala necelé 2 měsíce na pozici Asistentka projektového manažera. Za tu dobu jsem si vyzkoušela, jak se vytváří závěrečná zpráva z projektu, viděla jsem, jak projekty v praxi fungují, a měla jsem na starosti komunikaci s několika zahraničními projektovými partnery. Konkrétně se nyní nejvíce podílím na projektu VISIT, kdy italští stážisté specializující se na oblast turismu pracují po 17 týdnů u českého zaměstnavatele. Jsem ráda, že můžu pracovat v mezinárodním prostředí a nabrat zde nové zkušenosti.“

 

pixelstats trackingpixel

Komentáře nejsou povoleny.