RENEW

RENEW je mezinárodním projektem partnerství v rámci Programu celoživotního učení – Leonardo da Vinci. Hlavním cílem RENEW je vytvořit mezinárodní platformu pro sdílení znalostí a zkušeností v oblasti financování projektů z prostředků evropských fondů. RENEW by tak měl přispět ke zvýšení spolupráce evropských partnerů na takových projektech.

Realizace probíhá v několika fázích, v první řadě online, kde bude vytvořeno internetové fórum umožňující sdílení informací, a dále také internetové stránky, adresář partnerů a e-learningová platforma. Ve druhé fázi proběhne v partnerských zemích dvanáct přednášek o fondech a programech EU a souvisejících tématech (např: použití e-learningové platformy pro monitorování projektů a jejich hodnocení, rozvoj místních a regionálních akčních plánů, Účast mládeže v projektech EU, apod.). Každý projektový partner posléze vypracuje tzv. Národní zprávu, která bude obsahovat popis situace v dané zemi a užitečné odkazy a rovněž bude umístěna na internetu.

Více informací o aktivitách projektu naleznete na: http://leonardorenew.weebly.com

Zpráva z diseminačního semináře projektu Renew

pixelstats trackingpixel

Komentáře nejsou povoleny.