Vzdělávání vedoucí k poskytování kvalitnějších služeb

 

Evropská rozvojová agentura, s.r.o. realizuje projekt interního vzdělávání zaměstnanců mladších 30-ti let. Realizaci projektu nám umožnil grant z Operačního programu Praha Adaptabilita (pro více informací viz http://www.prahafondy.eu/cz/oppa.html ). Realizace projektu probíhá od července 2012 do prosince 2013.

Náš projekt má přímou vazbu na cíle prioritní osy 1, kterou je podpora rozvoje znalostní ekonomiky. Cílem projektu je zvýšit kvalitu všech služeb poskytovaných Evropskou rozvojovou agenturou. Velký důraz je kladen na zlepšení komunikačních dovedností, práce s klienty a partnery i na rozšíření znalostí cizích jazyků a IT dovedností. Realizace projektu umožní rozšíření a zvýšení odborné i jiné kvalifikace mladých zaměstnanců, prohloubí jejich vědomosti a dovednosti; organizační, komunikační, řídící a další kompetence. Díky projektu budou zaváděny také principy společenské odpovědnosti, na základě kterých bude zajištěna transparentnější, ekologičtější a hodnotnější práce.

V rámci projektu realizujeme tyto konkrétní kurzy:

- kurz společenské odpovědnosti

- kurz měkkých dovedností (tzv. soft skills) – školení se budou věnovat komunikačním dovednostem, prezentačním dovednostem, neverbální komunikaci, time managementu, stress managementu a syndromu vyhoření

- jazykové kurzy

- obchodní dovednosti, přístup ke klientovi, komunikace s klientem (písemná, telefonická forma)

- PC kurzy pro pokročilé

 

 

Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

 

pixelstats trackingpixel

Komentáře nejsou povoleny.