Sociální inovace

Evropská rozvojová agentura přináší do České republiky zahraniční know-how v oblasti sociálních inovací, zaměřených na:

  • Aktivní stárnutí
  • Integraci znevýhodněných osob
  • Flexicurity

Ve všech těchto oblastech poskytujeme vzdělávání, poradenství a expertní podporu, která je zaštítěna podporou Evropské unie a významných evropských aktérů na poli sociálních inovací.

pixelstats trackingpixel

Komentáře nejsou povoleny.