Trendy a inovace v péči

Projekt „Soudobé trendy a sociální inovace v oblasti dlouhodobé a přímé péče“ (CZ.1.04/5.1.01/77.00188) vznikl na základě výzvy 77 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v prioritní ose 4.5a Mezinárodní spolupráce.  Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Hlavním cílem projektu je vytvoření a rozvoj udržitelné tematické sítě Evropské rozvojové agentury, která se zaměřuje na přenesení aktuálních trendů v sociálních inovacích mezi českými a mezinárodními partnery projektu. Projekt je reakcí na současný celoevropský trend, kdy dochází k nárůstu počtu osob vyžadujících dlouhodobou péči a osob, které se postupně dožívají nadprůměrného věku. V souvislosti s tímto jevem se však hovoří převážně o hospodářských dopadech tohoto vývoje a daleko méně pozornosti je věnováno teoretickým modelům podoby péče, která se bude muset s tímto jevem vyrovnat. Právě koncept sociálních inovací, jejichž implementace do praxe je hlavním smyslem projektu, zahrnuje např. nové myšlenky, nástroje, instituce nebo nové způsoby a tím nabízí i efektivnější přístup k této problematice. Ve spolupráci s českými partnery -  Ústavem sociálních služeb Praha 4 a Evropským inovačním centrem o.s. a zahraničními partnery – bulharskou organizací National Patients’ Organization, polským Institute for Human Resources Development a britskou komunitní službou MsSence – projekt představuje nové možnosti, jak přizpůsobit dlouhodobou péči současným trendům. Kromě výměny zkušeností je dalším cílem projektu přiblížit tyto nové výstupy cílovým skupinám v České republice, zejména osobám pečujících o závislého člena rodiny, úřadům samosprávných celků a v neposlední řadě  příspěvkovým organizacím a nevládnímu sektoru. Projekt probíhá od října 2012 do září 2014.

Konference v dlouhodobé sociální péči“ (str.10)

Bližší informace o projektu zde a na stránkách projektu

Tisková zpráva z 25.10.2012 (zahájení projektu)
Tisková zpráva z 19.2. 2013 (úvodní konference projektu)
Seminář 25.3.2013 (článek o výstupech semináře)
Workshop 25-26.4.2013 (článek o výstupech z workshopu)
Seminář 28.5.2013 (článek o výstupech ze semináře)
Workshop 5-6.6.2013 (článek o výstupech z workshopu)
Seminář 9.7.2013 (článek o výstupech ze semináře)
Seminář 1.8.2013 (článek o výstupech ze semináře)
Seminář 4.9.2013 (článek o výstupech ze semináře)
Workshop 15-16.10.2013 (článek o výstupech z workshopu)
Seminář 8.11.2013 (článek o výstupech ze semináře)
Seminář 3.12.2013 (článek o výstupech ze semináře)

Novinky z projektu: 

Seminář o syndromu vyhoření (článek)
ERA pořádá odborný seminář o celoživotním vzdělávání (článek)
ERA Vás zve na mezinárodní workshop o lidských zdrojích v dlouhodobé péči (článek)
ERA Vás zve na seminář o komunitním plánování (článek)
ERA pořádá seminář o sociálním podnikání (článek)
ERA pořádá seminář o aktivním stárnutí (článek)
ERA pořádá workshop „Spolupráce subjektů v dlouhodobé péči“ (článek)
ERA Vás zve na seminář o sociálních inovacích v ČR (článek)logo
Konference Soudobé trendy a sociální inovace (článek)

 

pixelstats trackingpixel

Komentáře nejsou povoleny.