Aktivní stárnutí

Projekt „Aktivní stárnutí jako odpověď na nadcházející společenskou krizi v České republice a Evropě“ byl podpořen v rámci výzvy č. 51 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, konkrétně v prioritní ose 5 Mezinárodní spolupráce.

Podstatnou součástí projektových aktivit je vytvoření tematické sítě s partnery projektu – švédským městem Lodingö, britskou neziskovou organizací P.I.S.C.E.S.wm a českým partnerem – Odborem sociální péče a zdravotnictví hlavního města Prahy, jejímž cílem je výměna dobré praxe, know-how a přístupů v oblasti aktivního stárnutí, důchodových a zaměstnaneckých politik (ve vztahu k osobám starších 50 let a ženám v předdůchodovém věku) a lepší informovanosti cílových skupin projektu, stejně jako široké veřejnosti, které se problematika dotýká.

Projekt Aktivní stárnutí jako odpověď na společenskou krizi v České republice a Evropě chce dále přispět do odborné i laické diskuze na toto téma. Další klíčové aktivity projektu jsou založeny na aktivní spolupráci s cílovou skupinu ohroženou předčasným odchodem do důchodu – s lidmi nad 50 let věku, které nejsou pro zaměstnavatele z mnoha hledisek perspektivní a s cílovou skupinou organizace – českým partnerem projektu, který po odborné stránce zastupuje sociální oblast. Náplní dílčích aktivit, které budou probíhat během převážné doby realizace projektu, je využití přenesených poznatků ze zahraniční spolupráce v praxi při tvorbě koncepčních návrhů v sociální oblasti.

Projekt probíhá od října 2010 do září 2012.

Podrobné informace o projektu získáte na portálu http://aktivne.eracr.cz.

Evropská  rozvojová agentura, s.r.o. vyhlásila výzvu k podání nabídek v rámci výběrového řízení na zajištění předtiskové přípravy, tisku, vazby a dopravy projektových publikací do projektu  “Aktivní stárnutí jako odpověď na nadcházející společenskou krizi v České republice a Evropě“ financovaného z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost.
Veškeré informace viz přílohy: Výzva k podání nabídek AS final a čestné prohlášení.
pixelstats trackingpixel

Komentáře nejsou povoleny.