Integrace menšin – I am Roma

Projekt „I am Roma: Changing Mindsets“ směřuje k rozvoji evropské společnosti založeném na respektování základních lidských práv. Hlavním cílem je boj proti diskriminaci, rasismu a xenofobii ve společnosti se zaměřením na romskou menšinu. Zvláštní důraz je kladen na ochranu práv dětí a na šíření porozumění a tolerance.

 

Projekt probíhá na dvou úrovních:

 

1.         V rámci mezinárodní spolupráce všech členů projektu dochází k výměně cenných zkušeností v oblasti romské problematiky, sdílení informací na projektovém webovém portálu a pořádání přípravných workshopů pro členy lokálních skupin.

 

2.         Na lokální úrovni probíhají národní sub-projekty za spolupráce expertů a romských aktivistů se zaměřením na podporu boje proti diskriminaci Romů, na posílení práv romských žen a dětí a na zmapování romské problematiky. Cílem lokálních projektů je změnit vnímání většinové společnosti vůči Romům a snaha o klidné soužití majoritní společnosti s Romy. Evropská rozvojová agentura v rámci lokální aktivity spolupracuje s předními českými romskými neziskovými organizacemi, stejně jako se zástupci veřejného sektoru.

 

Projektu se účastní 9 partnerů z Rumunska, Portugalska, Belgie, Slovenska, Bulharska, Irska, Řecka a České republiky, kteří mají zkušensti v oblasti práce s Romy.

 

Projekt I am Roma je přímo financovaný Evropskou komisí, programem EU Základní práva a občanství.

  

 

 

pixelstats trackingpixel

Komentáře nejsou povoleny.