KEYROMA – integrace romských žen na pracovní trh

_KeyROMA marca con sloganEvropská rozvojová agentura se podílí na realizaci projektu KEYROMA, který je zaměřený na zvyšování sociálních dovedností romských žen za účelem jejich většího uplatnění na trhu práce.

 

eu_flag_llp_en-011

O projektu

Jedná se o dvouletý projekt, do kterého je zapojeno šest partnerů z pěti evropských zemí (Belgie, Bulharsko, Česká republika, Rumunsko a Španělsko) a který se zaměřuje na posílení sociálně-hospodářské integrace romských žen, a to prostřednictvím pozitivní motivace, pobídek a přístupu romských žen ke vzdělávání. Projekt je financován z Programu celoživotního vzdělávání Evropské komise a je realizován od ledna 2012 do prosince 2013.

Zlepšení přístupu romských žen ke vzdělání, a tím dále na pracovní trh by nezlepšilo situaci pouze této dosud společensky vyloučené skupiny, ale mohlo by i vylepšit evropskou ekonomiku tím, že by byly tyto ženy zapojeny do pracovního procesu především v sektoru služeb, který je v dnešní době spojen s nejvíce rostoucími oblastmi evropské ekonomiky. Sociálním a ekonomickým vyloučením Romů nedochází pouze ke ztrátám státních příjmů, ale především k plýtvání talentem a potenciální pracovní silou ve stárnoucí a nedostatkem kvalifikovaných pracovníků trpící Evropě.

Projekt KEYROMA se zaměřuje právě na tuto zvláště ohroženou skupinu romských žen a na zlepšení jejich sociálně-ekonomické integrace. Jejich zapojením do vzdělávacího modulu se snažíme zvýšit jejich participaci na vzdělávacím procesu a posílit jejich klíčové dovednosti a kompetence pro lepší přístup na trh práce, a to zejména v sektoru služeb. Cílem projektu bude snaha o zlepšení kvality vzdělání dospělých, a to prostřednictvím pomoci cílové skupině v hledání způsobů ke stálému zapojení do vzdělávání dospělých, skloubením nutnosti péče o děti a jejich tradic se světem práce a motivace stát se aktivním občanem s osobním naplněním.

Průběh projektu 

Od jara 2012 pracuje ERA se skupinou romských žen a jejich potenciálními zaměstnavateli. Byly připraveny podklady pro tvorbu vzdělávacího modulu, především analýzy aktuálních potřeb obou stran, tedy romských žen i zaměstnavatelů.

P1060474

Pan Ladislav Goral přednáší na prosincovém semináři KEYROMA

V září 2012 proběhlo v rámci projektu setkání v Praze, kde se potkali nejen projektoví manažeři pracující na projektu, ale i romské ženy ze všech partnerských zemí. V prosinci 2012 pořádala Evropská rozvojová agentura seminář Romské ženy a zaměstnanost, na kterém vystoupili odborníci, kteří se dlouhodobě zabývají problematikou romské nezaměstnanosti, nebo rekvalifikačních programů pro romské ženy.

Během podzimu a zimy 2012 pracovali partneři ve spolupráci s romskými ženami na vzdělávacím modulu, který bude využit jako kurz získávání dovedností pro vstup na trh práce a udržení se na něm. Cílem je především zlepšit dovednosti efektivního vyhledávání vhodných pracovních pozic a sebeprezentace při pracovních pohovorech. Tento výstup bude pilotně otestován během jara 2013 a po úpravě zpřístupněn veřejnosti.

V březnu 2013 proběhlo setkání projektových partnerů v Temešváru, kde byl nastaven postup při pilotním testování vzdělávacího modulu a jeho následná úprava.

Romské ženy se účastní kurzu KEYROMA

Romské ženy se účastní kurzu KEYROMA

Samotné zahájení kurzu proběhlo počátkem května 2013. Celkem se uskutečnilo deset setkání mezi lektory a cílovou skupinou, kterou tvoří romské ženy se zájmem zlepšit svou zaměstnatelnost. Jako lektoři byly vybrány osoby s dlouholetou zkušeností s prací s romskými ženami z organizace Rom Praha. Po skončení pilotního odzkoušení bude vzdělávací modul upraven a posléze zpřístupněn veřejnosti.

V říjnu 2013 proběhlo setkání partnerů ve španělském Madridu. Za každou zemi se kromě partnerů účastnily i romské ženy, které byly přítomné na pilotním testování a které prezentovaly přínosy kurzu pro ně samotné. Každý z partnerů vyhodnotil své zkušenosti z ověřování školícího modulu a na základě těchto připomínek byla následně připravená finální verze modulu.

Projekt skončil ke dni 15. 1. 2014. Hlavní výstup projektu „Školící modul“ je k dispozici na stránkách projektu (odkaz níže). Finální podoba modulu je přístupná všem registrovaným uživatelům, kteří se rovněž můžou podívat i na finální podobu dokumentu „Případové studie“, kde ženy z jednotlivých zemí prezentují své zkušenosti z pilotního testování. Oba dokumenty jsou k dispozici jak v anglickém, tak v českém jazyce.

Dokumenty ke stažení

V případě zájmu o další informace o projektu si můžete stáhnout:

Dodatečné informace

Projekt KEYROMA má své vlastní stránky, které můžete nalézt na následující adrese: www.keyroma.eu a můžete se na nich zaregistrovat v online komunitě, ve které máte možnost sdílet své zkušenosti s ostatními zájemci o problematiku nezaměstnanosti romských žen.

Aktuální informace o projektu naleznete také v sekci novinky.

pixelstats trackingpixel

Komentáře nejsou povoleny.