BICY

Za původem projektu BICY stojí silná vůle místních a regionálních úřadů a výzkumných institucí, které se prostřednictvím společného nadnárodního úsilí zaměřily na mobilitu ve střední Evropě a rozšiřování využití bicyklu jako dopravního prostředku.

Ve skutečnosti různé zdroje (průzkumy evropského barometru) odhalují, že neudržitelná dopravní obslužnost a znečištění vzduchu jsou hlavní starostí většiny evropských obyvatel (mnoho z nich přitom tráví roky života v dopravních zácpách), zejména ve střední Evropě, kde je mobilita spojována s rostoucím využitím soukromých prostředků, což je trend, který v současné době zahrnuje z důvodu ekonomického rozvoje i nové členské státy. Prostřednictvím nástrojů BICY tak bude projektovým partnerům (s různým stupněm rozvoje udržitelné dopravy) umožněno dosáhnout lepší efektivity v dosavadní praxi a díky nadnárodní spolupráci i získání cenných zkušeností.

Projektové konsorcium je tvořeno 11 partnery pocházejícími z Rakouska, České republiky, Německa, Maďarska, Itálie, Slovenska a Slovinska.

Projekt BICY je spolufinancován programem Central Europe a Evropským fondem regionálního rozvoje.

Stránky projektu: www.bicy.it

 

pixelstats trackingpixel

Komentáře nejsou povoleny.