První setkání s lektory v rámci projektu Další vzdělávání mezinárodně

V rámci projektu Další vzdělávání v možnostech mezinárodní spolupráce proběhlo v úterý 19. března první setkání s vybranými lektory. Setkání probíhalo ve velmi příjemné atmosféře a přispělo k vyjasnění vzájemných očekávání a dalších možností spolupráce. Lektoři poskytli Evropské rozvojové agentuře cenné připomínky z praxe, které budou zapracovány do výstupů projektu (jak do obsahu metodiky určené pro lektory, tak do obsahu a také formy e-learningu určeného pro účastníky pilotních kurzů).

Setkání s lektory zahájili zástupci ERA, kteří ještě jednou představili projekt Další vzdělávání v možnostech mezinárodní spolupráce, harmonogram jeho aktivit a další praktické aspekty, které se lektorů týkají. Na to pak již navázala prezentace mezinárodních programů. Ukázalo se, že povědomí o mezinárodních dotačních programech (tedy o komunitárních programech a finančních mechanismech EHP/Norska a Švýcarska) není příliš velké, což potvrdilo přínosnost celého projektu. Během prezentace byli lektoři seznámeni se základními fakty týkajícími se mezinárodních dotačních programů, především s hlavními rozdíly mezi mezinárodními dotačními programy a českými operačními programy. Lektoři tak získali alespoň základní představu o obsahu celého projektu. Ukázalo se však, že hlouběji začali lektoři do problematiky skutečně pronikat až v průběhu praktických ukázek mezinárodních projektů a především v průběhu následné diskuse.

Po obědě setkání pokračovalo interaktivní formou. Lektoři se postupně představili a seznámili ostatní účastníky setkání s vlastními zkušenostmi s mezinárodními i českými dotačními programy. Následovala diskuse, ve které lektoři poskytli Evropské rozvojové agentuře mnoho cenných připomínek. Řešila se témata jako vhodná forma e-learningu, nutnost znalosti anglického jazyka při výuce mezinárodních dotačních programů nebo motivace účastníků dalšího vzdělávání.

V průběhu následujících měsíců bude v další spolupráci s lektory dokončena metodika a spuštěna pilotní verze e-learningu.

Všem lektorům děkujeme za účast na setkání a těšíme se na další shledání v prosinci tohoto roku.

4 1

 

Logolink OP VK

 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

pixelstats trackingpixel
Příspěvek byl publikován v rubrice Evropská rozvojová agentura. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Komentáře nejsou povoleny.