Časté otázky

Funguje to?
Ano, našimi spokojenými klienty jsou města, příspěvkové organizace, firmy, školy i neziskové organizace. Každá z nich je zapojena do mnoha partnerství a inovuje své služby, výrobky nebo procesy výrazně více, než je v jejím sektoru běžné.

Je v projektech nutné spolufinancování z naší strany?
Většinou ne, v některých případech však ano. Výše spolufinancování je vždy známá předem a je jedním z podkladů před rozhodnutím o vstupu do projektu.

Jakými tématy se projekty sítě ERA zabývají?
V Evropě existují projekty prakticky na jakékoliv téma. ERA pro členy Partnerské sítě vybírá projekty s vazbou na obor činnosti klientů a s ohledem na reálnou šanci projektů na úspěch. Projekty jsou tradičně zaměřeny zejména na inovace ve všech sektorech, vzdělávání, výzkum a vývoj, sociální oblast, doprava, životní prostředí, podpora malých a středních podniků, zdravotnictví, rozvoj měst a obcí, revitalizace brownfieldů, velké investice a mnoho dalších.

Budeme mít vliv na podobu projektu, když je připravován v zahraničí?
Ano, během přípravy každého projektu probíhá diskuse mezi partnery o jeho zaměření a také o aktivitách a rozpočtu jednotlivých partnerských organizací. ERA v této fázi zastupuje členy Partnerské sítě na základě svých dlouholetých zkušeností tak, aby maximalizovala obsahový i finanční přínos grantu. Diskuse je omezena termínem uzávěrky pro odevzdání projektu.

Jaké projekty máte aktuálně k dispozici? Jaké jste měli v minulých měsících? Můžeme je někde vidět?
Ano, vybrané projektové nabídky zveřejňujeme na našich webových stránkách a na sociálních sítích Facebook a Twitter zcela zdarma, stačí navštívit stránky www.eracr.cz a případně kliknout na logo příslušné sociální sítě.

Jak náročná je administrativa projektů?
Administrativa není náročná, ale vyžaduje odborné znalosti a pečlivost. Doporučujeme proto najmout pro tento úkol po schválení projektu zkušeného zaměstnance nebo jej svěřit odborníkům z Evropské rozvojové agentury. Náklady uhradí projektová dotace.

Pomůže nám ERA s administrativou projektu po jeho schválení?
Ano, pokud se pro ni rozhodnete jako pro vhodného administrátora projektu.

Kolik času zabere komunikace s partnerem před podáním žádosti? Jak bude probíhat komunikace po podání žádosti a po schválení projektu?
Před i po podání projektu vyřídí vše zdarma Evropská rozvojová agentura, a to až do schválení projektu. Po schválení projektu je volbou klienta, koho pro tento úkol najme – náklady budou hrazeny z dotace.

Kolik času je na schválení vstupu do projektu?
Čas pro potvrzení zájmu o účast v projektu může být od jednoho dne až po několik týdnů. Záleží na vedoucím partnerovi, jakým způsobem sestavuje konsorcium.

Jak fungují mezinárodní projekty, jak se prokazuje financování u těchto projektů?
Obdobně jako u strukturálních fondů nebo kontrol finančních úřadů – úřady kontrolují faktury, účtenky, doklady o jejich proplacení a důkazy o provedeném plnění.

V jakém jazyce se podává žádost? V jakém jazyce dostaneme podklady od ERA?
Žádosti se obvykle podávají v angličtině a v tomto jazyce jsou také standardně dodávány veškeré podklady. ERA nabízí pro klienty možnost odborných expresních překladů za standardní tržní ceny.

Jsou v projektu peníze na tlumočníky / překladatele?
Ano, ať už v rámci prostředků na administrativu nebo na pořádání konferencí, vydávání publikací a podobně.

Je možné získat peníze na vycestování ke konkrétnímu partnerovi a ve vícečlenné skupině?
Ano, je to možné a mnoho našich klientů této možnosti využívá.

Budu informován/a ze strany ERA o průběhu schvalování žádosti?
Ano, ERA a klient se zavazují, že se budou vzájemně informovat o průběhu schvalování jednotlivých projektů.

Můžu si vybrat své partnery do sítě?
Ano, aktuální složení partnerství je vždy součástí podkladů pro rozhodování o zapojení do projektu. Můžete také vedoucímu partnerovi doporučit další organizace, které by podle vás do projektu patřily.

Kolik partnerů z ČR se může účastnit každého z projektů?
Obvykle jeden, jsou však i projekty, kde je možná účast více partnerů z jednoho státu.

Proč je pro nás síť ERA ta pravá?
Členové týmu ERA už úspěšně připravili nebo administrovali dotace v hodnotě více než miliardy korun. Síť má partnery ze všech zemí EU a mnoha nečlenských států a velmi široké portfolio projektů. Díky tomu vám nabídne ideální projekt – z pohledu tématu, odbornosti a prestiže zahraničních partnerů a finančních podmínek dotace. Na rozdíl od služeb “zdarma” budete komunikovat přímo s našimi odborníky, nikoliv s automatem, rozesílajícím hromadné e-maily.

Kde najdu více informací?
Na mezinárodních internetových stránkách Evropské rozvojové agentury www.euda.eu, na českých stránkách www.eracr.cz nebo od spolupracovníků Evropské rozvojové agentury (viz Kontakty).

pixelstats trackingpixel

Komentáře nejsou povoleny.