Dotační poradenství

Společně najdeme dotační možnosti i tam, kde jste slyšeli: „Nejde to!“

Zajistíme pro Vás:

POSKYTUJEME ŠIROKÉ SPEKTRUM SLUŽEB, SPOJENÝCH S VYUŽÍVÁNÍM EVROPSKÝCH DOTACÍ

Pro naše klienty zajišťujeme následující služby*:

  • Dotační audity, monitoring výzev, příprava projektových záměrů.
  • Komplexní zpracování projektových žádostí včetně povinných i nepovinných příloh (například Studie proveditelnosti, Cost-Benefit analýzy CBA).
  • Komplexní administrace a finanční řízení při realizaci evropských projektů (včetně administrace veřejných zakázek).
  • Služby související s evaluací a monitoringem projektů.
  • Specializujeme se také na méně obvyklé dotační programy, zejména komunitární programy, FM EHP/Norska (tzv. „norské fondy“), Program švýcarské pomoci (tzv. „švýcarské fondy“).

*) PŘEKLAD Z EVROPŠTINY DO ČEŠTINY:

Poskytneme zásadní informace: na co můžete peníze z Evropy získat, kolik jich může být a za jakých podmínek (včetně dotací, na které není potřeba evropské papírování)

  • Zpracujeme pro Vás veškerou administrativu spojenou se žádostí o dotace.
  • Zajistíme veškerou administrativu spojenou s využíváním přidělených dotací.
  • Pomůžeme s povinným hodnocením úspěšnosti projektů.
  • Řekli Vám, že pro Vás žádné dotace nejsou (například protože jste z Prahy nebo protože jste moc velcí nebo malí nebo protože vaše činnosti neodpovídají dotačním programům)? Obraťte se na nás! Specializujeme se také na méně obvyklé dotační programy, o kterých naše konkurence často nemá ani představu!
pixelstats trackingpixel

Komentáře nejsou povoleny.