Pro řídící orgány a zprostředkující subjekty

EXPERTNÍ SLUŽBY, KTERÉ EVROPSKÁ ROZVOJOVÁ AGENTURA POSKYTUJE PRO ŘÍDÍCÍ ORGÁNY A ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKTY (ZEJMÉNA MINISTERSTVA A KRAJE) V RÁMCI PROGRAMOVÉHO OBDOBÍ 2007–2013

Zajistíme pro vás povinnosti, které požaduje legislativa, nařízení Evropské komise a legislativa ČR, která se vztahuje k čerpání finančních prostředků z Evropské unie.

1. Provádíme evaluace (hodnocení) ex ante, průběžnou evaluaci, ex post:

 • operačních programů
 • jednotlivých financovaných projektů
 • aktivit publicity a PR
 • evaluace aktivit mezinárodní spolupráce v rámci projektů
 • a další

2. Expertní analýzy a studie v oblasti evropských dotací

 • analýzy dopadů evropských dotací do jednotlivých oblastí národní ekonomiky
 • analýzy dopadů evropských dotací do jednotlivých regionů
 • analýzy administrativních struktur v řídících orgánech a zprostředkujících subjektech
 • analýzy využití evropských dotací dle jednotlivých skupin žadatelů – podnikatelé, obce, nestátní neziskové organizace, státní správa, školy, atd.
 • a další.

3. Aktivity pro informování a publicitu (včetně výroby propagačních materiálů)

 • Pomůžeme vám naplnit články nařízeni Komise (ES) č. 1828/2006, které se týkají informování a publicity.
 • Zajistíme pro vás vydávání časopisů, odborných publikací, brožur a bulletinů/newsletterů s prezentací vaší práce. Nezávislá redakce bude znamenat naprostou politickou nezávislost periodika, vámi jmenovaná redakční rada pak zajistí soulad obsahu periodika se střednědobými i dlouhodobými cíli vašeho komunikačního plánu daného operačního programu.

4. Podpora administrativních struktur včetně profesního vzdělávání

 • Na základě analýzy administrativní kapacity vašeho řídícího orgánu navrhneme optimální zaměstnanecký kompetenční model včetně lidských zdrojů, požadavků na jejich kvalifikaci, popsání procesů a pracovních míst a rozvoje růstu zaměstnanců.
 • Pro jednotný Systém vzdělávání administrativní kapacity NSRR (pod vedením MMR a hrazeným z OP TP) vám navrhneme vzdělávací programy se všemi náležitostmi a zajistíme legitimní výběr lektorů a jejich následnou akreditaci danou podmínkami Systému vzdělávání.

5. Podpora absorpční kapacity

Pomůžeme lidem ve vašem okolí získat dotace z evropských fondů, a to především prostřednictvím:

 • praktických školení, zahrnujících všechny fáze projektu od napsání projektu do aplikace Benefit7+, jeho podání, řízení, psaní monitorovacích zpráv, žádostí o platbu, až po ukončení projektu
 • konkrétního poradenství a využití “best practices“
 • zajištění seminářů zaměřených na konkrétní cílovou skupinu žadatelů – obce, podnikatelé, nestátní neziskové organizace, atd.
pixelstats trackingpixel

Komentáře nejsou povoleny.