Vzdělávání

VZDĚLÁVACÍ KURZY A SEMINÁŘE V OBLASTI EVROPSKÝCH DOTACÍ, EVROPSKÉ UNIE A DALŠÍCH TÉMAT NA KLÍČ

Vzhledem k tomu, že nové programové období v rámci strukturálních fondů nebylo dosud zahájeno, doporučujeme v současné době všem českým organizacím zaměřit se na mezinárodní dotační programy řízené přímo Evropskou komisí - jedná se především o program Erasmus+ (oblast vzdělávání), Kreativní Evropa (kultura a média), Program pro zaměstnanost a sociální inovace, program Evropa pro občany, Horizon2020 (výzkum a vývoj) a další.

Na toto téma jsme pro Vás připravili kurz Projekty mezinárodní spolupráce po roce 2014: Jak do projektů úspěšně vstoupit a efektivně je implementovat.

Lektory kurzu jsou vždy lidé s praktickými zkušenostmi s evropskými dotacemi a s řízením dotačních programů. Kurz probíhá vždy interaktivní formou, jeho součástí jsou praktická cvičení ve skupinkách apod. Většinou je součástí kurzu i diskuse nad připravenými projektovými záměry tak, aby si účastníci odnášeli domů již částečně zpracovanou projektovou žádost.

Obsahem kurzu jsou následující témata:

  • přehled mezinárodních dotačních programů (jejich význam, přínosy a rizika);
  • komunitární programy a jejich specifika, švýcarské a norské fondy, visegrádský fond;
  • projektový cyklus mezinárodního projektu;
  • projektový management mezinárodního projektu (administrace, finanční řízení, reportování);
  • inovační techniky využívané v mezinárodní spolupráci (peer review, katalogy dobré praxe);
  • akční plány a strategie jako výstup mezinárodních projektů.

Hodinová dotace se odvíjí od vstupních znalostí účastníků, od jejich počtu a individuálních požadavků zákazníka. Jsme schopni zajistit prostrory a catering, nebo přijít přímo do Vaší organizace.

Pokud Vás naše nabídka zaujala nebo máte další dotazy, kontaktujte nás prosím:

Štěpána Těžká
774 455 546
stepana.tezka@eracr.cz

 

pixelstats trackingpixel

Komentáře nejsou povoleny.